Politická mafie - Otevřený dopis prezidentovi České republiky Václavu Klausovi  Email
Napsal uživatel Petr Kulík   
Čtvrtek, 06 Říjen 2011 22:56

Adresa: prezident České republikyprof. Ing. Václav Klaus, Csc.Pražský hrad119 08 Praha 1

 

Vážený pane prezidente,

obracím se na Vás jako občan České republiky ve velmi vážné, naléhavé záležitosti.

Před dvaadvaceti lety si lidé v celé naší zemi na náměstích vystáli a klíči vyzvonili osvobození od čtyřicet let trvajícího nenáviděného tmářského totalitního komunistického režimu. Po čtyřiceti letech lidé svobodně vydechli a současně se s bezelstnými nadějemi v očích nadechli k novému životu ve svobodné, k prosperitě vykročené zemi.

Postupné probouzení z tohoto sladkého snu bylo velmi trpké.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První šok, který lidé vrátivší se z náměstí ke každodennímu běžnému životu museli vstřebat, byla Vámi (a lidmi kolem Vás) prosazená blesková instalace neoliberálního neregulovaného kapitalismu, který v té době téměř nikdo v této zemi nechtěl (podle tehdejšího sociologického průzkumu si ho přála cca 3% lidí). V žádném volebním programu žádné politické strany nic takového nebylo a nikdo se občanů - voličů této země neptal, zda si to přejí či nikoli. K uskutečnění tohoto kroku bylo nezbytné zprivatizování obrovského státního majetku – jinými slovy přerozdělení „socialistického vlastnictví“ do soukromých rukou. Tento proces byl Vámi spuštěn bez alespoň základního právního rámce – v právním vakuu, před čímž jste byl z tuzemska i ze zahraničí důrazně varován. Marně. Tím se stalo, že místo toho, aby byla tato země transformována na prosperující tržní systém, byla bezprecedentním způsobem rozkradena. Váš slavný výrok „...musíme na chvíli zhasnout...“ již nechvalně vešel do dějin. Z této ledové sprchy se tento národ pracovitých, šikovných, vzdělaných lidí úplně nevzpamatoval dodnes.

Další vývoj byl už jen hořkým nápojem postupně přilévaným do poháru trpělivosti lidí této země, poháru, jehož naplnění příslovečnou poslední kapkou se nebezpečně přibližuje.

Tedy jen stručně, namátkou.

Váš další nechvalně slavný historický výrok „...peníze jsou až na prvním místě...“ v podstatě zlidověl podobně jako některé jiné zlidovělé věty a „hlášky“ z řady českých komediálních filmů. Avšak s tím fatálním rozdílem, že v případě Vašeho výroku se nejedná o žádnou veselohru, ale o hořkou tragedii Vaší doktríny neomezené všudypřítomné nadvlády peněz úplně nad vším. Výsledek jejího devastujícího demoralizujícího působení dnes pociťujeme na každém kroku úplně všichni. Za peníze lze pořídit absolutně všechno, včetně vysokoškolských titulů.

Rok 1992 – Vy a Vladimír Mečiar rozpouštíte společný československý stát založený v roce 1918 Tomášem Garrigue Masarykem. Dotaz směrem k oběma národům, zda to chtějí nebo nechtějí, již podruhé v krátké době zcela chybí. O pět let později u příležitosti 60. výročí úmrtí T.G.Masaryka přebíráte „Čestnou medaili T.G.Masaryka“. Je to podobná absurdita jako ocenění amerického prezidenta Obamy Nobelovou cenou za mír.

Následuje patnáctimilionový dar pro ODS (v té době za Vašeho předsednictví) od fiktivních dárců Lajose Bácse a Radjiva M. Sinhy. Ve skutečnosti jde o peníze od bývalého tenisty a majitele „zprivatizovaných“ Třineckých železáren Milana Šrejbra. Důvodem tohoto zastírání byl fakt, že sponzorskému daru předcházela půlmiliardová státní dotace na odstranění ekologických škod od vlády Václava Klause. Tento megaprůšvih – a to jsem to vyjádřil velmi slušně – vedl nakonec k pádu tehdy Vaší vlády a byl jen malým poodhalením obludného zákulisí polistopadového vývoje této země. Přijatelný, právně zakotvený způsob financování politických stran není v této zemi vyřešen dodnes. A tak díky takto nastavenému prostředí jsme se zákonitě nemohli dožít ničeho jiného, než toho, že jsme dnes obklopeni všudypřítomnou nezvladatelnou systémovou korupcí, která metastázuje skrz na skrz celou zemí od posledního úředníka na místním úřadě po nejvyšší patra politiky. Její zatím nejkřiklavější projev – případ Pavla Drobila, exministra a současného hlavního ideologa ODS s gescí boje proti korupci (!!!) – Vy osobně zadupáváte do země přímo v prostorách starobylého sídla Přemyslovců, na Pražském hradě.

Dostáváme se k čtyřletému (1997 – 2001) období opoziční smlouvy, která nebyla ničím jiným, než povolebním „sňatkem z rozumu“ mezi ODS (stále za Vašeho předsednictví) a ČSSD, a která nezpůsobila nic menšího, než že lidé v této zemi upadli definitivně do hluboké apatie, přestali věřit politikům – svým voleným zástupcům – jejich sliby, přestali věřit jejich proklamovaným čestným úmyslům. A hlavně – a to je nejžalostnější a současně alarmující a krajně nebezpečné – ztratili víru, že mohou cokoli jakkoli ovlivnit, změnit.

Pane prezidente,

následkem toho všeho – a mnohého, mnohého dalšího – se tato v historii již tolikrát těžce zkoušená země dostala do hlubokého morálního, etického, mravního marasmu, který ruku v ruce s dlouhodobě neřešenými kupícími se hospodářskými, ekonomickými a sociálními problémy strhává celou zemi do stále hlubšího úpadku, chaosu a rozkladu. Lidé, kteří před dvaadvaceti lety stáli na náměstích s jiskrou v očích upřených do lepší budoucnosti, dnes zjišťují, že nežijí v prosperující svobodné zemi, ale že žijí v ČEZku, v Kmotrostánu, v právní džungli, která je výsledkem masivního agresivního působení lobbyistické mašinerie a ve které už se přestávají orientovat i samotní právníci. Situace, kdy v této džungli občané čekají před českými soudy na spravedlnost celé roky a mnohdy se jí nedočkají vůbec, je již dávno za hranicí únosnosti. Stále více občanů má vlastní eventuálně zprostředkovanou zkušenost s proklamovanou, ve skutečnosti však neexistující rovností před zákonem a měření stejným metrem všem bez rozdílu.

Lidé vidí, že místo toho, aby jejich volení zástupci řádně spravovali tuto zemi – k ničemu jinému nedostali od občanů této země žádné pověření – se navzájem odposlouchávají, nahrávají a uplácejí. Lidé vidí, že žijí v zemi, kde po zuby ozbrojené komando těžkooděnců v kuklách může vtrhnou do budovy veřejnoprávní televize (kterou si občané platí ze svých peněz), odnést redaktorům veškerou techniku s jejich rozpracovanými reportážemi a resortně odpovědný politik zůstává nerušeně dál na svém místě.

Lidé zjišťují, že žijí v zemi, kde může celé roky řádit organizovaný zločinecký gang policistů (!), aniž by si toho po celou tu dobu kdokoli všiml.

Lidé vidí, že žijí v zemi, kde stát není schopen hospodařit s penězi vybranými od svých občanů tak, aby jim za tyto peníze poskytl odpovídající servis, kvůli čemuž si občané svůj stát platí. Lidé vidí, jak jejich peníze, které odevzdávají svému státu ve formě všech druhů daní, mizí v bezedných černých dírách bezbřehé korupce, vidí, jak jsou jejich peníze po miliardách vysávány stále nenasytnějšími chapadly zbrojařských, farmaceutických, developerských a dalších a dalších chobotnic. Lidé vidí, že jejich volení zástupci nejenže vůbec (natož účinně) nebojují s těmito nestvůrami a neusekávají jejich chapadla hned v zárodcích, ale naopak se velmi nezřídka sami stávají součástí tohoto pekelného soukolí. Lidé vidí, že jejich volení zástupci spravují tuto zemi tak „profesionálně“, že stát v prohraných mezinárodních i domácích arbitrážích a soudních sporech přichází o další miliardy korun.

V návaznosti na to lidé v této zemi vidí, že dvě třetiny z nich nedosáhnou na průměrnou mzdu (přičemž velkou problematičnost veličiny zvané „průměr“ ponechme v této chvíli stranou) a že stále více lidí se propadá na hranici i pod hranici chudoby.

Ve světle těchto skutečností rozesílání předvolebních složenek občanům s tím, že mají platit nějaké dluhy, nelze vnímat jinak, než jako vrcholný projev pohrdání občany této země.

Po dvaadvaceti letech lidé vidí, že žijí v zemi rozvrácené dlouhodobým (ne)vládnutím ze dne na den systémem pokus-omyl bez nejmenšího náznaku koncepčnosti, vize do budoucnosti. Vidí, jak je jejich země drancována a jak podléhají destrukci poslední zbytky toho, co ještě funguje.

Na tomto místě nemohu nezmínit slova Miroslava Kalouska, která před časem pronesl při setkání se studenty Vysoké školy ekonomické v Praze : „... Stát je tak bohatý, jak bohatí jsou jeho občané. Z pěti milionů nahých zadnic neuděláte bohatý stát. Z pěti milionů nahých zadnic uděláte maximálně jednu velkou nahou zadnici. ...“ To je v principu samozřejmě hluboká pravda, která by měla být vytesána na budovách všech úřadů a státních institucí v celé zemi. Je však nesmírně důležité podtrhnout a zdůraznit, že pan Kalousek hovořil o (neexistujících) bohatých občanech a pozapomněl zmínit se studentům o tenké vrstvě zbohatlých občanů (zbohatlíků), kteří zbohatli systémovou korupcí, drancováním a rozkrádáním. Tudy cesta ke státu bohatých občanů a tím potažmo bohatému státu nevede ani omylem! To, že současný ministr financí České republiky označil mírným obloukem tento stát za jednu velkou nahou zadnici, se jeví jako přímo symptomatické.

„Utěšování“ se, že v tom nejsme sami, že jinde jsou na tom ještě hůř, že krizí etiky a morálky a z ní pramenícím vším ostatním - krizí politické kultury (a nazvěme to pravým jménem – krizí politických systémů) a na nás všechny se valícími krizemi hospodářskými, ekonomickými, finančními - je zasažena nejen celá Evropa, ale celá současná euroatlantická civilizace, to je jen slabá náplast na to, kde naše země dnes je a kde mohla za posledních dvaadvacet let být. A přitom stačilo tak málo. Nekrást a být slušní.

Okřídlená věta „...tak jděte k volbám a změňte to...“ je jen cynickým výsměchem do očí těm, kteří k volbám stále ještě chodí s upřímnou a oddanou vírou, že tím něco opravdu ovlivní, změní. Stále většímu počtu lidí pomalu dochází, že i kdyby chodili k volbám každý měsíc, nezmění tím absolutně nic. Ani nemohou. Jednak nemají na výběr v podstatě téměř nic jiného než modrý podvod nebo oranžový podvod a po volbách je na ně vystrkována jedna velká modro oranžová či jinak barevná koaliční zadnice, a za druhé (což je ještě podstatnější) současný český zmrzačený volební systém (volební zákon) a nedostatečná Ústava žádnou změnu vůbec neumožňují. Jediné co umožňují, je zakonzervování současného stavu.

 

Lidé v této zemi znovu nevidí světlo na konci tunelu

 

Lidem začíná pomalu docházet, že tato česká verze mafiánského kapitalismu a tato česká verze zastupitelské pseudodemokracie, která se postupně stala zcela nefunkční a naprosto zdiskreditovanou, jsou nadále dlouhodobě neudržitelné. Lidem začíná pomalu docházet, že pravidelně se opakujícím víceméně mechanickým volebním úkonem se systémových změn, bez kterých se v jejich životech nic nezmění, nikdy nedočkají.

Pane prezidente,

zatím posledním vyvrcholením českého absurdního a bezkonkurenčně nejdražšího (politického) divadelního představení, které volení zástupci svým občanům za jejich peníze hrají, bylo vyjádření zástupce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky pro oblast komunikace a kultury Petra Hájka, které 23.08.2011 poskytl českým médiím a ve kterém uvedl, že se svými právníky připravuje právní kroky proti ministrovi zahraničí ČR Karlu Schwarzenbergovi. Důvodem má být výrok pana ministra na adresu pana Hájka, že „...je prezidentův poskok...“. Pan Hájek to shledává z úst pana ministra jako nepřijatelné, protože „...chování ústavních činitelů je normotvorné...“.

Pane prezidente,

nemohu uvěřit tomu a smířit se s tím, že to, co jsem viděl – a se mnou miliony uživatelů internetu a diváků řady televizních stanic na celém světě – na videozáznamu z Vaší státní návštěvy v Chile, má být pro mne normotvorné a že by se to mělo stát standardem, normativem mého chování v mém běžném životě.

Proto jako občan České republiky

 

Vás vyzývám

 

začněte se chovat – řečeno Petrem Hájkem – normotvorně a tak jak jste na státní návštěvě v Chile před kamerami odcizil tamní státní ceremoniální pero, tak stejným způsobem před kamerami toto pero na chilské ambasádě v Praze s omluvou vraťte a následně abdikujte na úřad prezidenta České republiky.

Mezinárodní ostuda, kterou jste na Vaší státní zahraniční návštěvě všem svým spoluobčanům udělal, je neuvěřitelná. Stejně tak není možné akceptovat, aby se za stávajících okolností z Pražského hradu ozývalo kázání a poučování o normotvornosti chování ústavních činitelů a abyste - ve smyslu Hlavy třetí, Článku 63, odst. a) Ústavy - občany tohoto státu nadále kdekoli zastupoval a reprezentoval.

Pane prezidente,

s maximálně možnou vážností a maximálně možnou naléhavostí se na Vás ještě jednou obracím. Učiňte ten normotvorný a současně státotvorný krok a uvolněte tak cestu k dlouhé, pravděpodobně několik generací trvající, mravní obrodě a celkové obnově této země. Dříve či později se na tuto cestu budeme muset vydat. Tato cesta bude muset konečně směřovat kespolečnosti, která bude uspořádána tak, aby se drtivá většina společně vytvořeného bohatství nekumulovala v rukou tenké vrstvy jakýchsi „nadlidí“ a ostatní se nepropadali do stále větší nouze, která bude uspořádána tak, že bude systémově znemožněno rozkrádání veřejných (= společných) peněz vybraných od všech občanů a určených na provoz státu, která bude uspořádána tak, aby se dokázala postarat o svoji bezpečnost, o své zestárlé, o své nemocné, o své trvale zdravotně postižené, o všeobecnou vysokou úroveň vzdělanosti a kulturnosti..., ke skutečně svobodné společnosti skutečně (nikoli pouze deklaratorně) svobodných lidí, kteří budou mít skutečnou reálnou - nikoli pouze deklarovanou - možnost ovlivňovat kvalitu svých životů, společnosti, která bude uspořádána tak, aby se mohla hrdě označit ve všech směrech zamoderní otevřenou (nikoli rovnostářskou) svobodnou civilizovanou společnost 21.století. Minulý obskurní panoptikální šikanózní a v moha ohledech zločinný režim s názvem socialismus toho vůbec schopen nebyl. Není toho schopen ani tento současný politicko ekonomický systém, jehož jste Vy v této zemi posledních dvacet let centrálním exponentem, symbolem. Prokázal to už víc než dostatečně.

Chceme-li (a naši potomci) žít v alespoň trochu snesitelné budoucnosti – a vše nasvědčuje tomu, že ne příliš vzdálené -, musíme se neodkladně vydat jinou cestou, než tou, po které jsme šli dosud. Princip nekonečného růstu na konečné planetě s konečnými zdroji, na kterém je tato globální technická průmyslová civilizace založena, je zkázonosný přelud. A vůbec není jasné, jestli zbývá na nějaké hledání nějakých cest ještě nějaký čas. Snažit se o to ale určitě musíme. Nic jiného nedává žádný smysl. Co je však stále většímu počtu lidí naprosto jasné, že není možné, abychom byli dále vedeni těmi stejnými lidmi, kteří nás všechny úspěšně dovedli na pokraj zhroucení stávajících společenských, ekonomických, finančních systémů a na pokraj civilizačního sebezničení.

V Praze dne 12.09.2011

 

Jiří Moravčík občan České Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Zdroj:  http://www.blisty.cz/art/60346.html

 

Poznámka P Kulík:

Dopis pana Moravčíka je velmi pravdivý a nelze s ním než souhlasit - až na pár zásadních bodů.Jednak nevěřím moc Britským listům, protože jejich články jsou pravdivé tak na 60 procent, což je jen kousek nad hranicí náhody. Za druhé nevyjadřují jejich články skutečnou pravdu o celé korupci a fungování mafiánksé mašinérie v ČR.

Za 2 - Odvoláním nebo změnou prezidenta se rozhodně společnost nezmění. Společnost a její změna vychází z každého jednotlivce, to za prvé a za druhé je tato společenská změna závislá na okolnostech a podmínkách a tady právě je ten kámen úrazu, protože náš politický systém už vše rozkradl a udělal si zákony pro své kamarády z mafie a pro svou ochranu, prosti slušným občanům. Takže nějaké odvolání prezidenta nemá na celou mafiánskou korupci žádný vliv. A domnívat se, že prezident pohne své svědomí a učiní tento krok, je jen  buď nározem blázna a nebo a to spíše, je to jen napsáno někým s nějakým záměrem. Komu jde o odvolání prezidenta? Je celkem jasné kdo za tím stojí.

Za 3 -  Samotný prezident nemá v ČR až takovou moc, aby mohl ovlivnit fekální a mafiánské chování politických stran, protože jeho pravomoc je omezená.

Za 4 -  V případě, a musím dodat, že se to snad ještě nikdy v lidské historii nestalo, že by odstoupiul nějaký prezident kvůli tomu, že už se nemlže dívat na tu spoušť, kterou zde mafiánské spolky průmyslníků a politiků napáchali. Pokud by se tak opravdu nějakým zázrakem stalo - bylo by to opravdu nejen gesto, ale mluvilo by se o něm v celosvětových médiích a byl by to zářný příklad svědomí a jistě by to hodně znamenalo.

Za 5 -  Aniž bych se¨chtěl zastávat nejen úřadu prezidenta ani jeho samotného, je to prostě Hlava státu jako taková - a nejde tu o modlu, ale status. Nevím jaké praktiky má na svědomí bývalá ODS, tedy všichni víme jak rozkrádali stát a věřím, že to co občan Moravčík píše, je pravda. Ale v takovém případě, a právě v takovém případě nelze čekat, že by takový člověk v roli prezidenta najednou veřejně vystoupil a přiznal rozkrádání státu - to je snad jen zbožné přání.

Za 6 - všiměte si jak se v dopise zmiňují o p. Kalouskovi - a v tom je kámen úrazu. Nedávno jsem zde na www.zahady-mysteria.cz publikoval článek o kauzách a tunelech, jež má Kalousek na svědomí.  Tímto tedy pisatel odkryl o jakou skupinu jde, která sepsala podobný paskvil.

Právě proto neberu Britské listy jako serriozní zdroj, aniž bych proti nim něco měl, jen je prostě odmítám brát seriozně.

Za 7  - Hodnota člověka není dána tím, zda jde s daverm a nebo proti němu. Hodnota člověka je dána mnoha faktorřy a jedním z nich je například boj za pravdu a čest, poctivost atd. atd.  Aniž bych chtěl bránit, nebo se zastávat prezidenta V Klause, přesto oceňuji jeho snahu například za pravdu o špíně a podvodu zvaného Globální oteplování a boj o nesmyslnosti a nefunkčnosti Evropské Unie. Pokud by takto protestoval obyčejný občan, považovali by ho prostě za blázna a nikomu by to netrhalo žíly, byl by to jen výkřik do tmy. Ale v případě prezidenta už jde o něco jiného, pokud se člověk na takovém postu rozhodne skutečně otevřeně bojovat proti těmto podvodům, tak to zasluhuje trochu obdivu, i přes ten posměch tupců s nedostatkem informací a nebo dalších, kteří bez rozumu papouškují ty samé nesmysly jako před 100 lety.


Realita se mění díky tomu jak myslíme. Naše myšlenky tedy tvoří naší budoucnost, myšlenky každého člověka. Aby nastala změna ve společnosti,nelze jen křičet do oken nebo z oken, kdo je zloděj a pak si vesele sedět v hospodě a nebo čekat, že to za nás někdo vyřeší. je potřeba zvednou zadek z hospodské židle nebo domácího gauče a začít přemýšlet.

Každý by si přál žít v lepší společnosti a mnohem lépe. každému je nyní jasné, že se naše republika řítí do p.... .Ale je naivní si myslet, že se to vyřeší tím, že vyjdeme do ulic a udělá se defenestrace, nebo se někomu nafackuje a nebo se někdo vyhodí z okna. Nelzte čekat, že se konečně stádo ovcí probere a vykope politiky z jejich úřadů a najednou bude republika bohatá a  bude zde ráj na zemi.

Nejdříve je nutné přesně zdokumentovat a sledovat všechny mafiánské transakce a krádeže a poté co dostanete politika od koryta, tak ho donutit splatit dluhy z nakradených tunelů, zabavit jim jejich nakradený majetek. To je velmi zásadní věc - protože 90 procent státního dluhu je z korupce a rozkradení státu a také z benevolence a rasistickým politickým praktikám , které umožňují a dokonce připravují zákonnou půldu, pro sociální zneužívání sociálních dávek pro cikánskou i romskou menšinu a utajování jejich kriminality a tím se tato rasistická ideologie pozitivní diskriminace dopouští mnohem většího rasismu, protože podporuje kriminalitu apod.

A co pak?

Co bude poté, kdyby se náhodou ta banda bejkajících ovcí probrala a vykopala politickou a hospodářskou mafii z jejich postů ? Dokážeme z niích dostat to co nakradli ?? Myslím že dav se o to postará jen částečně, je potřeba vyšetřit všechny kauzy atd atd. Ale co pak ??? To snad čekáme že přijde santa Klaus a nebo Ježíšek a nebo snad Svatá Fusekle, která zde bude řídit stát, dělat zákony a všechno bude OK ???

Máme nějaký řád a nebo systém, který by fungoval ? Máme nějakou ideu, která by fungovala a umožnila by aby společnost vzkvétala???

Máme dost odborníků, slušných, poctivých a skutečných profesionálů, kteří by mohli reálně vézt důležité funkce ve státě?


ANO MÁME, JEN NEJSOU VIDĚT, PROTOŽE JSOU ZHNUSENI TÍM CO SE KOLEM DĚJE A ABY NEMUSELI SLEDOVAT TU STOKU BLUDŮ A KORUPCE A MAFIE, TAK JSOU V ÚSTRANNÍ.

Ale na toto právě spolehá politická špína, že lidé nemají odborníky, že nemají skutečný plán ani žádnou ideu, jak vézt společnost k rozkvětu a rozvoji. Protože ta politická špína trpí pocitem nadžazenosti.

A v mnohém má ta politická špína pravdu, že pitomcům se lépe vládne a proto je tolik  mechanismů jak Vás udržet u kastrolů, na gauči u bedny, aby jste maximálně bejkali někde v hospodě.


S čím ale politická špína nepočítala je to, že v každé společnosti jsou slušní lidé, i když nejsou vidět. Když se rozhlédnete kolem, tak uvidíte jak jsme k sobě zlí, závistiví a jak se mění a klesá morálka. Lidé jsou unavení, podvedení, naštvaní a nemají jistoty, nemají budoucnost ani víru v něco lepšího, protože stáůle v médiích je mediální prostitutky masírují tím, jaká je velká krize a jak skvělé nápady mají ta či ona politická chátra.

Bohužel to nahrává té špíně. protože blbcům se lépe vládne.

Lidé jen musí otevřít oči, najít příčinu toho a jít tvrdě po té příčině. protože celou tu frustraci, poníženost a nespravedlnost obrací lidé sami proti sobě, místo aby pochopili kdo za to může a kdo nás dovedl kam. Ale můlžeme si za to i my sami, protože s tím nic neděláme. Nebo jen moc málo a sklidíme za to jen výsměch od politické špíny.

proto musí každý začít sám od sebe a začít přemýšlet zda a jestli a proč je štastný a nebo nešstastný. Přemýšlet o tom jaká je ideální společnost a jak by se lidé měli k sobě chovat. Ale tím by jsme se dostali k základním etickým pravidlům, která vymizela nejen z médií, ale i ze škol a ze života běžně. Muselo by se zakázat mnoho filmů, pořadů v TV, kdyby lidé skutečně otevřeli oči a uviděli jaký hnus mají pod nohama a před sebou a jaký zanechali za sebou.

Pravdou je, že lidé jsou vesměs líní něco změnit a rychle si zvyknou. Ale jen do doby, než nastane totální krize a kdy už nemají co jíst, to se pak jejich mozkožrouti proberou, protože ten zbytek mozku nutný k přežití nelze sežrat a člověk musí zařít přemýšolet lépe a oprášit staré hodnoty.

Je naše společnost připravená na nějaké změny ???? Jsem pozitivní a troufám si říct, že jsme a že máme dostatek vzorů a slušných lidí, máme dostatek talentů i snahy. Jen je potřeba aby jsme ty slušné lidi našli aby vystoupili aby měli snahu, aby jsme všichni měli vůli.

naštěstí se událostí dějí tak, že musíme otevřít oči a jsme nuceni se zabývat hlubším smyslem života,protože už dlouho přicházejí stimuly, varování, události, aby se člověk zamyslel nad tím jak žije. Nejde tu o kecy o světovém míru, kterým se ohánějí modelky, jejichž mozkožrouti majíi jen vymytý ten malinkaty mozeček :-))))  Lidé se spontánně probouzejí po celém světě a to je pozitivní, je zvýšený zájem o duchovno a bohužel toho mnozí zneužívají a dělají z toho biznis o Duc-hovnu, bez znalostí, bez praxe a bez hlubší podstaty. Ale trend k lepšímu zde je. jen otevřít opči. A každý ty oči musí otevřít.

Změna prezidenta společnost ani politiky, ani bandu ovcí nezmění.  Nejdříve je potřeba podívat se kolem sebe jak žijeme a pak sebrat politické špíně nakradené a donutit je splatiti všechny dluhy. Bez násilí to bohužel nepůjde, protože každému je jasné, že se ta chátra bude bránit a už to dokázala nasazením těžkoodenců proti slušným občanům, kteří jen brínili bezpečnost svých dětí a právo na důstojný život.

Těžkooděnci nezastaví ani pravdu, ani snahu společnosti na změnu, to jen uspíší zvrat. A také je nutné pochopit, že politici sami nikdy veřejně nevystoupí a neřeknou třeba " Omlouvám se všem slušným občanům, že jsem jim dlouhé roky lhal, okrádal je a teď se vysmívám jejich holým prdelím, proto hned teď vrátím všechny nakradené finance, udám všechny své podvody a mafiánské společníky. Tohle žádný politik neudělá. Proč? Protože má vymytej mozek z těch keců co nám tlačí roky do hlavy.

 

Kdyby měli politici mozek a byli odpovědní a čestní, tak by pochopili i tak základní věc, že před lynčováním rozzuřeného davu ho dokáže zachránit jen obyčejné gesto přiznání a snaha o změnu. Pokud by měl poílitik mozek, musel by mít i svědomí,ale to už většina nemá.

A přesto všechno je desítky let známý fakt, že v každém člověku je někde uvitř čistá duše. Ta se projevuje právě v nejhlubším stavu hypnozy a to je to čísté v člověku co z člověka dělá lidskou bytost.. To je to pozitivní na každém a to je potřeba vidět.

Bohužel nejsem tak naivní, že bych doufal, že někdo přijde s převratnou metodou jak masivně zhypnotizovat politickou špínu a zabedněnou část národa a ukázal jim jejich čistou duši :-))))) Ale jistě by to bylo bomba a ve chvíli kdy píšu tyto řádky tak se hluboce směju představě že někdo narukuje se supermoderním dělem, které uvede lidi do hluboké hypnozy a najednou Bum Matko rozsviť a všichni se proberem. I když..... a teď pozor. děje se něcxo podobného.

Ano děje se něco podobného a to už hodně dlouho, protože jsou desítky let známě technologie na ovlivnování mysli, bohužel spíše negativně jako zbraně. Ale světe div se, tyto technologie jsou i pozitivní a pozitivně využívány.

Píšu zde mnoho článku o technologiích, výzkumech tak převratných, že kdyby lidé znali jen desetinu, muselo by jim dojít kde jsme mohli dávno být a jak se ubírat a kam. Píšu zde i o událostech co nás mají přivézt k tomu pozitivnímu a k pozitivní změně. A k tomu patří ten základní poznatek, že v každém z nás je ta čistá duše, jen jí objevit

 

Dalajláma jednou řekl:

Dej si pozor na své myšlenky, protože se stávají slovem

Hlídej si svá slova, protože ta se stávají činem

Hlídej své činy, protože ty se stávají zvykem

Hlídej si své zvyky, protože ty se stávají charakterem

Hlídej si svůj charatkter, protože ten tvoří to jak žiješ

A to jak žiješ je tvůj život a tvá karma !!!!


Aktualizováno Pátek, 07 Říjen 2011 00:52