Politická mafie - Právní postup pěstování konopí s obsahem nad 0,3% THC.
Napsal uživatel Petr Kulík   
Neděle, 06 Listopad 2011 17:10

Návod je napsán pro občany, ne pro OVČANY a mafie, které na tom s právníky pochopitelně trhnou nejvíc. Vždyť přece žijeme v české korupční žumpě. Stačí kliknout. Právě tento zločinný přístup státních orgánů uvedený v odkazovaném článku, kdy máme pro nemocné léčící se Cannabis nejhorší zákony od roku 1989, mne vede ke zveřejnění právního postupu. At se vládní papaláši chytnou za nos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud níže uvedené kriticky posoudíte v komentářích za článkem, děkujeme s Jaromírem Kafkou a dalšími za váš zájem.

Konopí s obsahem nad 0,3% THC za dnešních právní situace pěstovat můžete bez jakýchkoliv sankcí. Jste-li začátečník, klikněte na postup pěstování. Jde jen o to, jestli budete vymáhat svá zákony a mezinárodními úmluvami garantovaná práva, které jako občan máte a žádná trestněprávní soldatestka si na vás nemůže léčit svoje předsudky a nahánět vás drogové a farmaceutické mafii do náruče. Nikdo vás nemůže nutit kupovat si konopný lék Sativex za 8 tisíc za gram účinné látky extraktu v lékárně, stejně jako lítat někde na černém trhu kupovat u dealera za 250 Kč/gram někdy také pěkně toxickou marihuanu, zvláště když na mast potřebujete i listy, což je pro úspěch konopné mastičky důležité. Když do mastí dodáte i olej ze semínek a vhodné bylinky, máte přímo boží požehnání a vaše děti prdýlku růžovou, soused kožní choroby pryč, sestra popáleninu vyléčenou bez jizev, děda znovuzrozenou zatvrdlou patu, brácha zahojenou mokvající jizvu po operaci, strejda zahojenou proleženinu a sousedka neamputované nohy z cukrovky(viz fotokazuistika na www.konopijelek.eu).

 

Právní postup:

 

Napište na Ministerstvo zdravotnictví. Věc: žádost o vydání povolení/oprávnění k pěstování konopí nad 0,3% THC a zaslání podkladových formulářů k splnění případné zákonné povinnosti, pokud jako občan oprávnění/povolení potřebuji, což z dnešní legislativy není zcela zřejmé. Já ......., narozen/na …….., trvale bytem ….. se na MZ ČR obracím v souladu s ustanoveními Zákona o zdraví lidu a možná i Trestního zákoníku, každopádně povinností danou MZ ČR ze zákona, o vydání Povolení/Oprávnění k pěstování Cannabis nad 0,3% THC. Jistě chápete, že se nechci dostat do potíží s policii, aby mne před sousedy, soudem nebo dokonce v novinách a televizi státní moc, která mi má sloužit, zaměňovala za drogového dealera nebo šiřitele toxikomanie, když nic takového nečiním. Pokud jste právního názoru, že jako občan k pěstování konopí povolení/oprávnění vůbec nepotřebuji, toto mi sdělte. S pozdravem, datum, podpis. Pošlete doporučeně a poštovní lístek a znění žádosti si uchovejtePozn.: Můžete třeba napsat, že si tím léčíte kuří oko, hemeroidy, nebo že vám táhne z pusy nebo z řiti a konopí na to pomáhá, nebo tím léčíte těžkou hlavu koně, etc, klidně si z těch oslů na ministerstvu udělejte srandu, nemusíte svou žádost vůbec zdůvodňovat. Spíš ale doporučuji vážný věcný tón. Řada vzdělaných lékařů vám konopí doporučí i písemně, máme to v Edukativní konopné klinice dlouhodobě ověřeno. Vy však vyjádření lékaře na vydání Povolení/Oprávnění nepotřebujete k žádosti na MZ ČR posílat. Stejně tak nemusíte psát místo, kde konopí pěstujete. Nejlepší je, když o povolení/oprávnění požádáte celá rodina. Už jenom kvůli té úžasné konopné mastičce.

 

Co odpoví MZ ČR? MZ ČR vám napíše, že je pěstování konopí zakázáno a že prý náš právní řád povolení/oprávnění k pěstování konopí nezná, jak ti osli roky píší nám, nebo se budou vymlouvat, že je v Zákoně o návykových látkách uvedeno, že na vydání není právní nárok. Vy, protože jste právně poučeni, víte, že právní nárok vznik novelizací jiného zákona a soudruzi na MZ ČR to prostě nechtěli řešit, bylo jim jedno, že je tolik lidí prosilo a byli kriminalizováni, vykašlali se na občany, mnohdy smrtelně nemocné, lidi ve velkých bolestech. Od 28. dubna 2009 bylo MZ ČR ze zákona povinno vydat směrnice k získání Povolení/Oprávnění pro pěstování konopí a do té doby nenárokové povolení/oprávnění přešlo do roviny vydávání povolení/oprávnění po splnění kriterií. O tom, že k tomu potřebují instituci pro kontrolu (kvality) ví MZ ČR ještě před vznikem České republiky. Ale abyste byli v klidu, tvůrci polistopadové ústavy řekli, že člověk není zboží, stejně jako příroda a vy prostě ke své sebeléčbě či výzkumu, jak vám konopí pomáhá, žádné povolení nepotřebujete. Ale hrejme teď hru, že povolení potřebujete, doložíte tím totiž, že jste uvědomělý občan zkorumpovaného státu, který na přírodní úkaz růstu rostlin potřebuje povolení úředníka.

 

Podejte podnět na vašem místně příslušném oddělní policie a v kopii na státní zastupitelství. Pozn. - úkon č 1: V oznámení uveďte se svým datem narození, bydlištěm a podpisem, že dáváte podnět zahájení šetření neznámé osoby ve vládě, parlamentu či na MZ ČR, která s největší pravděpodobností zneužila slib a zákonnou povinnost člena vlády, poslance či na MZ ČR funkci úřední osoby a přes urgence stovek či spíše tisíců občanů zejména od 21. března 2008, kdy byli poslanci a prezident seznámeni s právním řádem a systematicky činěným terorem na nemocných (viz www.konopijelek.eu), nevydává povolení/oprávnění k pěstování konopí a lidé kvůli tomu předčasně v bolestech umírají, jsou mrzačeni, okrádáni, kriminalizováni. Napište, že od dubna 2009 mělo být povolení/oprávnění vydáváno, jak je ostatně uvedeno v Trestním zákoníku (Kdo neoprávněně v množství větším než malém .. můžete citovat paragrafy, úředníkům to dělá dobře). Napište, že vy, řádný občan, tak chcete realizovat svá ústavou, mezinárodními úmluvami i zákonem o zdraví lidu realizovaná práva a povinnosti. Pokud chcete předejít potížím, můžete též napsat, že kdyby náhodou policii napadlo sklidit vám konopí, at se rychle upamatuje na paragrafy 12, odst. 2 (za jakých podmínek může být trestný čin trestný, že musí být nějak nebezpečný, škodlivý) a paragraf 31 Trestního zákoníku (že čin, který se jevil trestný, trestným není pro přípustné riziko, neboť věda a rozum našich předků ještě nedostihla rozum českého legislativce a úředníka) a ať v klidu přes víkend posoudí postavení a principy trestního práva, kde jsou zcela vágní gumové paragrafy o jakémsi veřejném zájmu nás chránit před sebou samými (drogové paragrafy, hlava sedmá) a podívají se, jaké  hlavy Trestního zákona jsou na prvním místě, že je zde ochrana života,  zdraví a majetku na prvních místech trestných činů a že to byla vůle zákonodárců naše životy a zdraví a majetky chránit jako nejdůležitější hodnoty, ať se podívají, co mají za nápis na kapotě s Pomáhat a chránit a jestli náhodou neznají Zákon o policii, kde mají hned v druhém ustanovení zákona napsáno, že mají ze zákona chránit život a majetky lidí a předcházet trestné činnosti. Kdyžtak policajtům a státním zástupcům napište, ať klidně přijdou na kafe, jestli se chtějí poučit, jak je konopí užitečné, když ministr spravedlnosti a vnitra nevyužili nabídku zakladatele odborné společnosti Konopí je lék,o.s. a ředitele Edukativní konopné kliniky, aby státní orgány uměly rozlišit léčivé konopí od konopí pěstovaného na marihuanu a nebyli za úplné blby, že vy je poučíte a upečete buchtu. Když by na vás vyrukovali, že nemáte oprávnění k zacházení s konopím, řekněte jim, že už opakovaně soudy potvrdily, že žádné oprávnění jako občan nepotřebujete, že nejste obchodní společnost nebo živnostník prodávající konopí (na pěstovaní ani živnost nepotřebujete ze zákona) a at si pořádně přečtou paragraf 5 odst. 5 Zákona o návykových látkách a zeptejte se jich, jestli jim něco říká presumpce neviny, když by z vás chtěli dělat nějakého dealera marihuany, což dodnes ty hovádka boží činí a stresují, mrzačí a okrádají lidi a soudy pak vláčí kdejakou bábinku, aby se vyvinila z nemoci, anebo přestupkovými komisemi jako například onkologické nemocní i se střevy venku (Kolín, Petr Ladislav Kodym) nebo dědu s konopím od andulek jako v Prostějově. Pokud jste z prostějovského okresu, tam je super mozková elita, tak si dejte záležet, at tu státní službu vyvzděláte. Zřejmě na Prostějovsku spadl meteorit do Plumlovské přehrady a došlo k totálnímu brainwoshingu celého prostějovského státního aparátu, anebo jim přednášeli borci z plzeňských práv, jinak si to zatemnění mozku neumím vysvětlit. Takže mějte s nimi v Prostějově strpení, už je školím tři roky a vypadá to, že jim to letos došlo, že mají občany chránit, ne nemocným lidem krást konopí a vláčet je soudy jako zločince.  Pozn. - úkon č. 2: Jestli chcete vaše státní zastupitelství a polici řádně zaměstnat v boji proti terorismu Al Kajdy, dejte jim podnět, ať vás v zákonné lhůtě seznámí s přijatými opatřeními vůči Lesům ČR ve vašem okrese, protože tam brzo začnou růst lysohlávky a žádejte vědět, jaká přijali preventivní opatření, aby vašem okrese (můžete i kraji) nebyly v lese ty strašné lysohlávky, že si podle vašeho loňského šetření ani Lesy ČR svoje majetky a pěstované lysohlávky neoplotily (na vydání povolení pěstovat lysohlávky Lesy ČR se zeptejte také, jestli jim chcete pořádně zamotat hlavu). Když tak se podívejte do katastrální mapy a přidejte tam dvě tři rozlehlejší parcely, ale řekněte, že to jen tak namátkou posíláte podle loňského šetření, že žádáte řádné šetření v každém lese. Můžete si vymyslet historku jako tady jeden polda na Prostějovsku o konopí na naší farmě v Ospělově, že vaše dítě/kamarád/syn sousedky atd. byl loni v lese a strašně z toho zvracel a skákal hlavou ze stromu a že to tak nenecháte a že lysohlávka je zakázaná a tuze nebezpečná droga, jinak by ji přece naši moudří zákonodárci nezakázali a že při tom šetření mohou poldové projít i všechna křoví a meze, jestli tam náhodou neroste i šalvěj divotvorná, co letos ti mudrlanti zakázali, nebo nějaký nedejbože kaktus s meskalinem a peyotem, že vám bylo experty sděleno, že v naší zemi je nějak podezřele moc kaktusářů a že prý se v posledních letech stahují do lesa a undergroundu. Napište na policii a státní zastupitelství, že to samé žádáte prověřit s mákem na všech polích v okrese (kraji, republice), že jestli to nevědí, že mák je prekurzor pro výrobu strašně nebezpečných opiátů a roste si taky na polích jen tak bez oplocení a že to jako řádný a svědomitý občan hlásící nebezpečné odnože AL Kajda v ČR  rozhodně nestrpíte a k čemu pak si tu policii platíte, když pak spadnou v New Yorku kvůli tomu Dvojčata a že jestli těm teroristům nestačí letiště, co jim pan Schwarzenberg schválil v Prištině v Kosovu pro heroin z Afghánistánu, že mají smůlu, že vy nestrpíte takto činit. Co kdyby zaútočila Al Kajda na parlament a vylili na něj 77 tun sraček! Pozn. - úkon č. 3: Chcete jít k pramenům mafie? Pak do oznámení napište, že policii a státní zastupitelství žádáte v zákonné lhůtě sdělit, jaké provedli šetření ve věci velkopěstíren s umělým osvětlením fy ČEZ,a.s., tzv. vietnamských pěstíren marihuany, že jste si všimli, že do loňského roku byly tyto pěstírny vždy někde o samotě, takže zjistit tak masivní odběr na elektrickém řádu bylo možné během pár minut a že jste si všimli, že tam pěstírny mohly tenhle hnus produkovat i dvě tři sezóny. Jestli se třeba prošetřovalo, zda naše zkorumpovaná cizinecká policie ty zubožené vietnamské chudáky neloví již přímo ve Vietnamu a z letiště je exportují se zavázanýma očima přímo do pěstíren a oni ani nevědí, co činí, protože ve Vietnamu konopí moc neznají a z pěstírny je mafiáni ven nepustí.

 

Pojistěte si úrodu proti krádeži nebo poničení vandalem. Když budete mít pozemek oplocen a zabezpečen, kamery a hlásiče, pojištění vyšponujte hodně vysoko. Nejlepší pojišťovna s právním zastoupením je asi pojišťovna DAS. To pochopitelně poldům neříkejte, kdyby přišli a opravdu trvali na kradení vašeho konopí. Dělejte, že nic. Váš čas přijde v dalším dějství. Já vím, rve to srdce, když vám kradou bylinku pro radost i zdraví, ale holt to zkuste vydržet a napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript celou příhodu s čísly policejních průkazek a scanem záznamu o domovní prohlídce a zabaveném materiálu. Bohužel to pojištění a další náklady budeme platit všichni svorně ze státního rozpočtu vlády rozpočtové zodpovědnosti, ne z peněženky blba, který vám krade konopí.

 

Pěstovat konopí bez ohlášení úřadům můžete na ploše do 100 m2. Množství léčivého konopí z jednoho aru máte pro celý domov důchodců nebo si s tím na vánoce uděláte se sousedy z vedlejší vesnice rekordní štědrovečerní tříkilometrovou vánočku, u které bude každému veselo a nedojde k mdlobám jako z třistametrové vánočky. Pokud byste chtěli pěstovat nad 100 m2, i to je možné, ale musíte si to vyjednat s Celní správou, požádat o formuláře, vyplnit atd. Nastává sice malý problém s oznámením druhu odrůdy, ale i to jde ošetřit, jenže já to nepíši pro mafie, ale pro nemocné spoluobčany, takže to uvádět nebudu. Pokud chcete mít 100% jistotu, že vaše s láskou a řádnou péčí pěstované konopí bude vhodné i pro jiné nemocné, znáte odrůdu, půdu, hnojiva atd. atd., čili byste ho mohli dát do výkupu, optimální počet sazenic na např. plochu 26 x 4 metrů, kterou máme na výzkumnické farmě v Ospělově ozkoušenou, je 77 samičích sazenic. Kolem rostlin totiž můžete pohodlně chodit a ošetřovat je, což je nezbytné a není to možné podcenit, zejména k podzimu hrozí plísně, to by vám žádná pořádná sběrna jako Konopná apatyka královny koloběžky první nevzala a nemocné by to poškodilo! Registrační průkazky pěstitelů pro nemocné vydáváme po splnění kriterií od července 2011 a přednost mají senioři, lidé se zdravotním postižením a pochopitelně nemocní. To říkám předem, pozitivní diskriminace je nutná, trápení už za ty roky bylo zejména pro tuto znevýhodněnou skupinu občanů dost. Registrační průkazka vaše právní postavení ještě posílí.

 

Varianta 1: Konopí roste, nemáte ho sklizeno a poldové ho přišli sklidit. Předložte poldům trestní oznámení na MZ ČR, přineste kopii s bláboly z MZ ČR a kopií vaší žádosti, kterou soudruzi na MZ nesplnili, jak měli. Seznamte poldy s paragrafem 5, odst. 5, Zákona o návykových látkách, kde je uvedeno, že v daném případě můžete BEZ POVOLENI zacházet s konopím k účelům pokusnickým. Pokud by vznikl spor a šlo to k soudu nebo k přestupkové komisi, neexistuje žádný právně účinný důkaz, že by v daném případě zákonodárci pro POKUSNICTVÍ mysleli konopí pod 0,3% THC a soudy nemohou svévolně interpretovat zákony, zvláště když nic zlého nečiníte, ba právě naopak šetříte výdaje z veřejného zdravotního pojištění a nejen toho. Pokusnictví pochází z prvorepublikových zákonů, kdy se státní nahánění občanů do rukou mafie neřešilo. Takže další trumf. Na zacházení máte právní nárok dělat to, co děláte, bez povolení, i když vám za stávající právní praxe MZ ČR povolení pěstování nevydá, byť ze zákona musí, zvláště pak, když jste s ním chtěli obchodovat! Pokud jde o množství, kolik konopí můžete mít k účelům pokusnickým, to není nikde zákonem definováno. Můžete se vyřádit, jak chcete.

 

Varianta 1 - pokračování: Konopí roste, nemáte ho ještě sklizeno a poldové i po vašem právním poučení trvají na sklizení, protože trvají na dodržování podružného nijak nesankcionizujícího zákona, který je obyčejnou technickou normou, Zákona o návykových látkách, kde mafiáni v parlamentu v součinnosti s MZ ČR dlouhodobě a zcela v rozporu s Trestním zákonem (od r. 2010 zákoníkem) na začátku 90 let uvedli, že je pěstování konopí nad 0,3% THC zakázáno a řadě zájmových skupin to vyhovuje. Když by i tak chtěli poldové vaše konopí sklízet, apelujte na jejich svědomí, soucit, čest, nápis na kapotě atd., když budou úplně natvrdlí nebo se naopak těší, že si vaše konopí vyhulí jako marihuanu, anebo ho prodají na černém trhu, nechte si vždy přesně všechno zvážit a proti podpisu předat a zadokumentovat, foťte si všechno a žádejte sdělení přesného postupu, co s konopím dále bude činěno. Podle zákona vám konopí musí vyrvat i s kořeny (to nedělají!) a množství THC se musí měřit z celého množství rostliny (to taky nedělají), takže i kdyby se picli, vy těch 0,3 % THC dodržíte, protože kořen a stonek, jim dá v laboratoři hodně zabrat a budete vždy pod normou. Konopí by měli policajti napřed semlít a pak teprve analyzovat. Trvejte na tom, aby se THC měřilo z mokré, nikoliv usušené byliny, máte na to ze zákona nárok. Proč? Kromě toho, že tam skoro žádné THC nebude (kyselinky se nestačily přeměnit), vám to dává ještě jednu právní možnost, totiž říkat, že si konopíčko pěstujete k rozvoji duševního zdraví a dělá vám radost a veliké potěšení se na tu nádhernou kytku koukat, jak si tak pěkně roste. Poldům, státním zástupcům i soudům je prd po tom, jak pečujete o své zdraví. To je vaše soukromá věc, do které se stát nemá co míchat. Můžete klidně říct, že máte konopí na topení nebo na kompost nebo k čištění půdy, důkazy musí předkládat žalobce, ne vy! Lidé uspěli u soudu s argumentací - a může odkázat na příslušný verdikt Ústavního soudu -, že ani nevěděli, co jim na zahradě roste, prostě to rostlo a co je komu po tom, příroda je příroda. Ale protože vy nejste OVČAN a nevykrucujete se, ale znáte svá práva, tak tenhle čecháčkovský způsob nedělejte. Vztyčte hlavu a trvejte na svém, tzn. že víte dobře, jak je konopí krásné a užitečné (čistí půdu, mj.). I nesušené konopí pomáhá! Když by trvali na měření THC z usušeného konopí, můžete říct, že vám doktor konopí doporučil (nebo celé vaší rodině, domovu důchodců apod.) a že ze Zákona o návykových látkách paragraf 5, odst 5 s konopím zacházíte k účelům pokusnickým, což můžete činit bez povolení, protože v souladu se Zákonem o zdraví lidu jste přímo povinni pečovat o své zdraví. Pokud jste polici přesvědčili i výše uvedenou právní argumentací o Trestním právu a Zákonu o policii, ústavě a mezinárodních úmluvách a Zákonu o zdraví lidu, konopí někdy od svatého Václava do konce října skliďte a usušte na prostorné a větrané půdě. Doporučuji řádně prosušit a nechat kyselinkám čas na přeměnu až do prosince, při sušení dbejte na ohrožení plísněmi! Co z toho konopí uděláte a jak bylinku využijete je jen a jen na vás. Konopí je 100% zužitkovatelné včetně kořene, viz www.konopijelek.eu. Vážně z toho konopí nedělejte jen 300 metrovou vánočku, měli jste-li osázeno do 100 m2 a tolik kilo zelené sušiny nasušeno (může to být až tuna zelené sušiny!) Tříkilometrová vánočka bude tak akorát, abyste se všichni zúčastnění občané potěšili, zazpívali na Štědrý večer Haleluja nebo Kyrie eleison, a přitom nebyli tři dny nepoužitelní, svíralo vás u srdce, měli jste mdloby a závratě, dostali paniku, že to nikdy neskončí, anebo stáli v této neštědrovečerní chvíli před rozhodnutím, že máte jet na Štěpána za rodiči na návštěvu autem a vy víte, že to vážně může trvat i tři dny, kdy budete úplně grogy.Vždy platí: všeho s mírou! Pokud nevíte a neznáte koncentraci, což lze v buchtách, čokoládě či vánočce velmi těžko posoudit, pokud jste nepoužili přesné dávkování,  buďte opatrní.

 

Rizika: Konopí na rozdíl od farmaceutických jedů nikdy nikoho nezabilo a nelze se s ním předávkovat. Riziko závislosti je na úrovni kávy. Mějte však vždy na paměti, že dávat nebo prodávat konopí druhým lidem může být vnímáno jako trestný čin, pokud byste – je to sice minimálně pravděpodobné, ale stát se to může – někoho poškodili jako s výše udělanou koncentrovanou vánočkou a on by vás zcela oprávněně zažaloval, kdybyste mu předtím navykládali hory doly, jaká to bude štědrovečerní vánočková sranda, nebo že konopí léčí a on se např. stal samostatným a spokojeným člověkem. I to se může jevit rodině jako nežádoucí efekt. Např. starý pán s parkinsonovou chorobou s těžkým třasem sotva chodícím o berlích se po cca měsíční kůře konopného prášku (opečená zelená sušina, 10 minut na 100 st. Celsia, nejlépe na teflonu a míchat!) stal chodícím téměř bez berlí a po půl roce šel na pouť úplně bez hole. Jenže jaké změny to mělo v jeho životě! Přestal poslouchat rodinu, co a jak má dělat, začal chodit za jednou paní a sousedku ošetřovatelku opustil i ve svých požehnaných letech, to může být pro některé členy rodiny velmi těžká zkouška a mohou vás dokonce obvinit, že jste dědovi ublížil, protože si dělá, co chce a co kdyby v rodině zdědili majetky trochu jinak. Dětem dávejte konopí na jejich onemocnění, pokud skutečně věci rozumíte, s maximální obezřetností z hlediska znalosti dané odrůdy konopí a dávkování, a nikdy ne žádnou marihuanu nebo tinktury, výtažky z černého trhu! Zcela bezpečný je konopný olej ze semínek, který má velmi pozitivní účinky např. na atopický ekzém, kterým trpí tolik dětí a dostávají na něj zpropadené kortikoidy. Nekupujte konopí na černém trhu od neznámých lidí, můžete si sami velmi ublížit, protože když např. zpracováváte konopný květ jako tinkturu či výtažek, všechno jedovaté hnojivo nebo neřádstvo z půdy vám vniká do oslabeného organismu a ten potřebuje pomoci, nikoliv zatížit bojem s jedovatými toxiny! Játra, ledviny a imunitní systém jsou vaši spojenci a oslabovat je v někdy těžké zkoušce jako je třeba rakovina, to by se vám nemuselo vůbec vyplatit - navíc za ty strašné peníze z černého trhu, jak mi tady napovídá Miroslav Kalousek, bratr Černé díry státní pokladny.  Další rizika viz sekce odborná literatura na www.konopijelek.eu Využití a dávkování vždy konzultujte s někým skutečně znalým. Pokud jste si sami nebo od nějakého znalého člověka nechali udělat extrakt jako tzv. Fénixovy slzy podle návodu pana Ricka Simpsona, podle našich cca 20 měsíčních zkušeností, studiu odborné literatury, konzultacích s kolegy v zahraničí i svědectví nemocných, ve většině případů není vůbec zapotřebí tak masivní dávka extraktu konopí, jak uvádí pan Rick Simpson. Osobně doporučuji konopí využít na masti, koupele a čaje, kde vám nehrozí žádná rizika. Při použití konopí v nějaké koncentrovanější formě jako je pouze květ, tinktura či výtažek pamatujte na základní poučku:  Raději méně, než více.  Pokud používáte konopí jako marihuanu k relaxačním účelům, zvažte, zda je potřeba užít koncentrované květy šlechtěných odrůd pěstovaných pod umělým osvětlením plné THC. Rozhodně je  nekombinujte s dalšími drogami, zejména ne s masivními dávkami alkoholu. Kouření jointů lze rovněž nahradit mnohem bezpečnější vaporizací. Velmi se zajímejte o druh a složení odrůdy konopí, které pěstujete! Stejně vypadající rostliny mohou mít diametrálně odlišné účinky, nehledě na opakovaně potvrzený fakt, že na stejnou dávku stejné odrůdy mohou mít lidé stejné „konstituce“ (váha, pohlaví, věk, apod.) odlišné reakce. Zaznamenali jsme např. zpoždění reakce po užití dávky výtažku (75 % THC) spojenou s vaporizací květu s cca 10% THC až o 3 hodiny! Pokud daná osoba není poučena  a sedne za volant, může se stát neštěstí!

 

Varianta 3: Poldové vám někde na ulici chtějí sebrat konopí či jeho „produkty“dle nové novely, která i to málo pod přestupkem šetřené množství dává poldům do kapes. 1) zapište si služební čísla policajtů a trvejte na sepsání protokolu – nevzdávejte se a nebojte se, zákony, mezinárodní úmluvy, rozum atd. je na vaší straně, opět použijte paragraf 5, odst. 5 Zákona o návykových látkách a trvejte na zápisu, pokud by tak chtěli činit a sdělte poldům, že si zajdete domů pro kopie veškeré dokumentace s MZ ČR a dalšími úřady, když jste žádali oprávnění/povolení a ti soudruzi nedělali, jak ze zákona mají. 2) noste u sebe potvrzení od lékaře, které vám lékař musí vydat, ve kterém bude uvedeno, že užíváte Cannabis. Pochopitelně to lékaři musíte nejprve nahlásit do karty a kdyby měl lékař hloupé řeči, nezapomínejte, že jste to vy, kdo ho platí! Nezapomínejte, že lékař složil Hippokratovu přísahu, která nehovoří o tom, že vás má vyléčit, ale nemá vám škodit a ty farmaceutické jedy na rozdíl od konopí skutečně škodí. Je pravda, že lékaři jsou dnes nejméně vzdělaná skupina obyvatelstva, tak je odkažte nawww.konopijelek.eu a řekněte, že přijdete za týden, až se daný lékař vzdělá!

 

Varianta 4: Konopí jste prodali a poldové to chtějí šetřit, byť si to druhý občan od vás vyžádal a vy jste mu nezpůsobili žádnou škodu a je plnoletý, čili plně způsobilý k právním úkonům, tzv. dospělý. 1) opět použijte paragraf 5, odst. 5 Zákona o návykových látkách, kde je uvedeno, že s konopím můžete i obchodovat. 2) pokud to bylo do 20 tisíc korun, vztahujete se na vás tzv. vzájemná občanská výpomoc a vy příjem nemusíte ani zdanit, pokud jste prodali více, zdaňte příjem. 3) jediné, za co vás dnes může soud skutečně odsoudit jea) když někomu způsobíte doložitelnou škodu b) nezdaníte větší příjmy c) podáte/prodáte konopí mladistvým a nešlo o léčebné využití (trvejte na pokutě jako hospodský, když nalévá mnohem nebezpečnější alkohol mladistvým), d) převážíte konopí (marihuanu, extrakt apod.) do zahraničí bez povolení, nebo naopak dovážíte (vyjímka jsou nemocní léčící se Cannabis, ČR nemá stanoveno množství pro nemocné a viz níže, Zákon o návykových látkách je neplatný). To neznamená, že vás nemohou policisté či u soudu trápit a bude to chvíli trvat, ale vítězství je na vaší straně.

 

Varianta 5: Soudy nehledí vašich práv. Jednají s vámi jako se zločincem a prvoinstanční soud vás na základě blábolů státního zástupce odsoudil. Ke kraji se odvolejte s odkazem na nesplnění evropské směrnice 98/34 vzhledem k nenotifikaci  Zákona o návykových látkách u EU (Zákon o návykových látkách je díky tomu neplatný, ČR ho nenotifikovala, stejně jako Slováci). Celou právní argumentaci ohledně evropského práva vám zašleme, napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript Pokud jste byli odsouzeni v předchozích letech, napište. Nesměli jste být odsouzeni na základě neplatného, neúčinného zákona a Evropský soudní dvůr vám, skrze obnovu procesu, dá za pravdu a budete odškodněni.

 

Karta se obrátila: Přejděte do útoku a neželte si objednat dobrého advokáta, pokud jste ho do této doby neměli. Pokud vám dosud pojišťovna nebyla při ruce, teď je její čas. Podejte žalobu nejen za náhradu způsobené škody, ale protože státní zástupce na vás musel nakydat litry špíny a lži, aby vás odsoudili, jako to udělal na odkazovaném videu uvedený státní zástupce,po ukončení vašeho vítězného soudního sporu ho v civilním řízení zažalujte a žádejte pořádnou finanční kompenzaci za lži, pomluvy, úrážky, které o vás bez důkazů šířil, dokonce vás na základě doložitelných lží chtěl poslat do vězení a před veřejností i soudem z vás dělal bez jakýchkoliv důkazů šiřitele toxikomanie a drogového dealera a velmi hrubě a ryze účelově porušoval ustanovení Zákona o státním zastupitelství. Prostě takového státního zástupce stáhněte z kůže. Pochopitelně s láskou.

Přejeme vám s Jaromírem Kafkou a fotografem Jindřichem Štreitem jedním ze 77 signatářů Dekriminalizace z 21. března 2008 (s právním rozkladem na porušování ústavy vůči občanům pěstujícím si Cannabis odeslané bez jakékoliv odpovědi parlamentu i prezidentu republiky) hezké léto a ať je vám výše uvedené k užitku. Přejeme vám, aby o vás nikdo neříkal takové sprostoty, jako v odkazu uvedené státem placené tele v Prostějově

 

 

Zdroj:  http://dusandvorak.blog.respekt.ihned.cz/c1-52567660-zazrak-zvany-konopna-mast-aktualni-receptura-pro-svepravne-obcany