Konec roku 2012 a Hvězdná pěchota - aktualizováno  Email
Napsal uživatel Petr Kulík   
Pondělí, 17 Prosinec 2012 00:46

 

 

Poslední dobou dostávám čím dál více emailů, kde se mě lidé ptají, proč dlouhou dobu nevyšel žádný můj článek, dotazy jaké jsou nové informace, žádosti o radu či pomoc a hlavně jaká je situace a co se ví o konci Mayského kalendáře. Proto jsem nyní napsal speciální článek právě pro toto období, aby někteří získali klid a jiní otevřeli oči. A zároveň žádám a upozorňuji, že článek je možné publikovat na jiných webech POUZE S MÝM SOUHLASEM NA POŽÁDÁNÍ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti, kteří pravidelně čtou můj web, si všimli, že dlouho dobu ode mne nic nevyšlo. Ale pravdou je, že někdy méně je lépe. A sami už jste asi zjistili kolik článků na toto téma vychází a vesměs každý tvrdí něco jiného. Není vůbec jednoduché se v tom vyznat a není vůbec jednoduché poznat, kde je pravda pro průměrné lidi bez znalosti. Není to jednoduché pro lidi, kteří nemají dostatek znalostí, vzdělání ani přehled. Proto jsem zde několikrát psal, že nečtu české weby, protože 80 procent přejímá informace z neověřených zdrojů, přidají si k tomu další nesmysly a nakonec z toho vycházejí paskvily, které čtete právě v dnešní době. Mnoho let překládám články, weby a informace přímo od nejlepších vědců a špičkových badatelů a pak nacházím v dnešní době takové bláboly, které tito vědci a badatelé nikdy neřekli a naopak mají jiné názory. Ale to je dnešní internet, kdy už píše každý, každý se považuje za odborníka, i když je to uklízečka a každý zaručeně objevil nějaké tajemství a geniální vysvětlení.  Ten kdo neumí dost dobře anglicky, je odkázaný na české weby, ale i ti, co přeloží nějaký zahraniční článek, neumí dostatečně anglicky, aby mohli správně přeložit článek, protože je k tomu potřeba znalosti z oboru a proto vychází spousta nesmyslů.

 

Mayský kalendář

Nejprve k tomu, co znamená Mayský kalendář. Vychází spousta článků o konci Mayského kalendáře a o konci světa a nebo transformaci a co to bude znamenat, ale píšou ho lidé, kteří se s Mayskými šamany nikdy nesetkali ani nikdy nestudovali jejich vědomosti. Sami Mayští kněží dnes veřejně prohlašují, že se distancují od apokalyptické verze jejich kalendáře a že tyto dezinformace šíří lidé, kteří ani nejsou Mayové a ani nemají znalosti.

Dnešní Mayští kněží naopak vysvětlují, že žádný konec světa nenastane, naopak, právě nyní vstupujeme do 5 tého cyklu, který je posledním, kdy máme možnost vše změnit, jinak opravdu nastane konec světa.  Strávil jsem mnoho času ověřováním a vyhledáváním informací přímo od těchto kněží. Tito lidé upozorňují, že by jsme neměli žít ve strachu, ,ale měli by jsme být v klidu a konečně začít žít naplno, pomáhat si navzájem a spolupracovat jako jeden celek, začít si opět vážit rodiny a naší planety jako své matky. Ti, co žijí ve svých přepychových budovách vysoko v oblacích, skonči na zemi a ti co žijí blíže k přírodě, tak ti budou uchráněni. To také znamená, že Mayští kněží skrytě upozorňují, že se stanou některé špatné události, ale nic nepovede ke konci světa.

V nedávné době došlo konečně k uvolnění nových informací a artefaktů, týkajících se Mayského kalendáře. Tyto artefakty byly dlouho uloženy v muzeích Jižní Ameriky, ale nebyly uvolněny pro veřejnost. Na těchto artefaktech jsou vyryty a vytesány kosmické lodě, postavy velmi podobně mimozemským rasám, různé přístroje a dokonce i kosmické události týkající se Země, slunce a i nějakého tělesa. Mayové očekávali příchod svých Bohů. Proč byly tyto artefakty zatajovány a kým? Jednoduše proto, aby bylo možné ovládat lidstvo strachem. Ale podle těchto artefaktů, jak tvrdí experti, je jasné, že nastává návrat Bohů, tedy mimozemské civilizace, našich otců, kteří přišli z hvězd.

Překládal jsem výzkumy mnoha špičkových badatelů Mayských a jihoamerických kultur a studoval výpovědi samotných dnešních Mayských kněží. A všichni se shodují v tom, že právě nyní jsme opravdu v bodě přechodu, přerodu do další periody, která by měla vést ke Zlatému věku. Když Kortéz téměř vyplenil Aztéckou kulturu a jeho fanatičtí kněží spálili tuny starověkých knih, památek, soch a dalších artefaktů, ne všechno bylo ztraceno, ale tajně převezeno na tajná místa společně s pokladem Aztéků. A právě v současné době dojde a již dochází k uvolňování těchto artefaktů pro veřejnost. To přesně odpovídá tomu, o čem mluví různá proroctví, že bude docházet k uvolňování nových převratných a doposud utajených informací, které změní myšlení lidstva.  Je až neuvěřitelné, jak velké znalosti měli Mayové o přírodních a vesmírných cyklech a jejich vzájemném vztahu a doposud jsou jejich znalosti platné i ve srovnání s novými vědeckými výzkumy.

Mayové už tehdy věděli, že ve středu naší galaxie je černá díra a že na konci období starého věku začne tato díra otevírat ústa. Což potvrdila i věda, že se od roku 1989 nacházíme ve 20 ti letém cyklu, které ja jakési okno a přechod do další úrovně. Ze středu galaxie vychází Fotonový pás s velmi vysokou frekvencí a tedy i vyšší vibrací a to způsobuje globální oteplování a velké změny na všech planetách naší galaxie. Proto jsou velké změny i v naší Sluneční soustavě a zároveň to odpovídá i změně naší DNA a to způsobuje změny a transformaci druhů a našeho vědomí. A to odpovídá cyklům 26 000 let, 13 000 let a dalším cyklům, které popsala moderní paleontologie.

Návrat Bohů –našich otců

Kdo jsme a odkud jsme přišli? Všechny dávné civilizace mluví o tom, že jejich předkové přišli z hvězd.  Liší se ale v tom, z jakých hvězd přišli. Zatímco některé pradávné civilizace a jejich sakrální stavby, pyramidy a starodávné monolitické stavby jsou směřovány k souhvězdí Síria, tak jiné jsou orientovány na Sírius, jiné na souhvězdí Velkého psa a jiné k souhvězdí Plejád. To opět odpovídá různým druhům starobylých písemností a legend, kdy víme že původně bylo 6 kontinentů, které již zanikly, kde žilo 6 různých druhů civilizací, mimozemských civilizací. Některé mezi sebou bojovali, jak se můžeme dočíst v Indické Mahabharatě, kde jsou popsány i mimozemské technologie a létající stroje jejich Bohů. Jeden z těchto kontinentů byla Atlantida, další byla v oblasti Severního pólu, další v oblasti Indie a přilehlých oceánů atd., atd.

Podle  vědeckých výzkumů se lidstvo vyvinulo ne v jednom centru, ale v 6 oblastech od sebe oddělených. Tomu také odpovídá 6 základních druhů DNA lidské populace. Nejstarší rasa lidstva je černošský typ, tedy tmavé pleti a bílá rasa je nejmladší, právě podle DNA. Toto se samozřejmě nedočtete, protože by to mohlo vézt k rasovým závěrům různých skupin.

Několik desítek let je známo, že domácí druhy zvířat jako jsou krávy, psi, ale i plodiny jako kukuřice a obiloviny nebyly vyvinuty na základě evoluce, ale že byly opět vyvinu mimozemsky, díky mimozemskému genovému inženýrství, protože vývoj orgánů, plodin, jejich charakteristiky neodpovídají žádnému možnému vysvětlitelnému způsobu evoluce. Naopak, kdyby se tyto druhy zvířat a plodin vyvíjely podle evoluce, tak by jsme dnes měli úplně jiné druhy a zvířata a lidstvo by nebyla tam kde je dnes.

Když se v roce 2002 konala celosvětová konference genetiků, závěrem bylo, že lidská DNA je mimozemského původu, protože je tak sofistikovaně složitá a jednotlivé procesy jsou tak komplexní a složité, že se nemohly vyvinout evolucí, prostě není žádná možnost, že by se takovýto mechanismus mohl vyvinout nějakou evolucí a náhodnými mutacemi. To jen potvrdilo dřívější výzkumy residuální, tedy zbytkové DNA, která jakoby neměla žádnou funkci, ale už před 60 lety se vědělo, že tato zbytková DNA je jaksi naprogramována a že se aktivuje například zvukem, změnou vibrací, apod. Navíc je tato zbytková DNA jaksi narychlo slepená, kde jsou chyby, protože počítačové analýzy potvrdily, že je zde mnoho chyb, opakujících se sekvencí a to odpovídá genetickému inženýrství. Jakoby se někdo snažil narychlo vyvinout dokonalejší druh, Tomu odpovídají i výzkumy Z Sitchina ze Sumerských textů a další výzkumy, hlavně moderní výzkumy, které jasně hovoří o tom, že naše DNA je mimozemského původu. Život se na planetu zemi dostal z vesmíru pravděpodobně z komet a je jedno zda to byla kometa a nebo malé útržky Marsu který v minulosti prošel vesmírnou katastrofou a dalšími katastrofami, včetně válce civilizací, které tehdy žily na Marsu. Ale teorie panspermie, která tvrdí, že se sem dostal život z Vesmíru, je dnes všeobecně uznávanou. Takže my sami jsme vlastně mimozemské entity na této planetě.

Při vědeckých výzkumech DNA se  objevil „fantomový efekt“ DNA, tedy velmi stručně řečeno, že všude v prostoru kolem nás, v naší Sluneční soustavě a v celé naší galaxii se nachází holografický obraz DNA humanoidního typu. Proto jsou také všechny mimozemské civilizace v naší galaxii Humanoidního typu. V současné době známe několik desítek typů humanoidních mimozemských ras.

Byli jsme stvořeni těmito rasami jako jejich potomci a jsme produktem jejich křížení s lidskými prapředky. To znamená, že se v průběhu celé lidské historie, opakovalo šlechtění lidské rasy a mimozemští předci nás neustále měli pod kontrolou, jako mladší a méně vyvinutá rasa. To ale neznamená, že by nás pěstovali na maso a jen na práci ( viz, zlaté doly v j Africe), ale je to přirozený proces mimozemské evoluce.

Kontakty s mimozemskými rasami probíhaly odnepaměti a u všech civilizací, jak dokazují moderní výzkumy. NASA důkladně zkoumala tajné archivy Vatikánu a Indickou Mahabháratu a proto se dnes ví, o co asi jde, ale lidem se to ještě nezveřejnilo. Ale vědělo se to už v dobách, kdy Hitler pověřil své nejlepší vědce k výzkumu a hledání pozůstatků a artefaktů, písemností pradávných civilizací, aby tak dokázal svou super-rasu a nadlidskost. Neprokázala se nadlidskost Hitlera ani jeho rasy, ale jen to, že naši předci přišli z hvězd a už tehdejší výzkumy dali základ všem moderním technologiím.

Hvězdná pěchota – bad guys – ti špatní

Díky Mahabháratě a v ní pospaným létajícím strojům Vimanas, mohl Herbert von Braun vyvinout už tehdy první rakety. Díky tomu už tehdy vědci objevili teorii torzního pole a hyper-dimenzionální fyziky.

Pak na konci druhé světové války se dohodla Americká vláda s tehdejším Německem na operaci Paperclip, že ušetří válečné zajatce a hlavně nejlepší německé vědce a proto byli tajně převezeni do USA, takže H v Braun společně s ostatními vědci mohli dát v Americe vznik NASA a dalšímu vědeckému vývoji. To ale není jen o tom dobrém konci. Spolu s H v Braunem byli převezeni i jiní vědci, kteří pokračovali ve výzkumu biologických zbraní a proto byli posléze vyvinuty biologické zbraně jako Lymská borelióza apod. Ne všichni bývalí nacističtí vědci ale emigrovali v rámci operace Paperclip. Někteří emigrovali do Jižní Ameriky a pokračovali dále ve výzkumu raketových systémů a technologií založených na mimozemské technologii a dali vznik moderním neonacistům.  Mnoho špičkových badatelů přišlo na jejich tajnou historii a mnoho z nich bylo také zavražděno, protože kořeny neonacismu a jejich chapadla sahají do nejvyšších míst, protože je to vše propojené s ilumináty a tajnými spolky, vše pro kontrolu a nadvládu lidstva. Co se ale dnes již velmi dobře ví, je to, že tito neonacisté vyvinuli a rozvinuli vysoce pokročilou technologii na bázi torzního pole a hyper-dimenzionální fyziky a tak vyvinuli létající stroje, které dnes známe jako UFO. Částečně jim k tomu pomohly i události z 19 století v Toomstonu, kde se zřítilo asi nejznámější mimozemské plavidlo a tajně bylo pak znovu vykopáno a převezeno. Podobně i v Rooswellu, podle výpovědi vědců, baly na místo havárie Ufo pozvána speciální skupina vědců, kteří měli na uniformách hákové kříže.

Proto se dnes již dobře ví, že ne všechna UFO, které lze monitorovat a spatřit na obloze, patří mimozemským civilizacím, ale většina z nich jsou prostě jen mimozemské stroje vyvinuté a řízené lidmi. Historie neonacismu je natolik složitá a děsivá, že většina badatelů musí mít velmi vlivné přátelé, aby měli ochranu a nebyli zavražděni.

S největší pravděpodobností se tito neonacisté dostali již tehdy se svými mimozemskými stroji na Mars, kde založili kolonie, což potvrzují další výpovědi svědků vysoce postavených důstojníků a vědců v rámci projektů Stargate a dalších technologii a projektů zaměřených na cestování pomocí Hvězdných bran.

Proto dnes na Marsu nacházíme mnoho artefaktů a nic není tak, jak se nám podává. Robot Curiosity objevil starobylé skalní stavby, které mají přesnou geometrii, což potvrzuje mnoho starších objevů, o kterých hovoří přímo sami bývali kosmonauti jak Lear apod. Navíc se nejedná pouze o skalní stavby, ale o jakési hyper-dimenzionální stavby obklopující Mars, které jsou podobné vysokým budovám z materiálu, který odráží světlo podobně jako sklo, je prostupný pro světlo za určitých podmínek. To vše potvrdily snímky z Japonských, Čínských a Amerických satelitů. O tomto se dnes také nehovoří. Na Marsu kdysi byla vysoce vyspělá civilizace a její pozůstatky nacházíme ještě dnes a pravděpodobně to byla jedna z těch civilizací, co se podílela na vývoji lidského druhu. Ale pak jednak vlivem srážky s asteroidem a jednak díky vlastní válce v minulosti došlo ke zničení atmosféry Marsu. Moderní kolonie lidí na Marsu nejsou jen ty, které kdysi vytvořili neonacisté, ale jsou zde i další kolonie jakýchsi mimozemských společenství, kteří spolupracují i s lidmi. Na Marsu také došlo k největšímu nárůstu metanu za posledních 10 let. A společně s pyramidami a dalšími strukturami Marsu, můžeme najít podobné struktury i na jiných planetách, ale opět se o tom nedočtete.

Pyramidy na Marsu a jiných planetách leží v přesných zónách, podobných jako na zemi, jedná se o hyper-dimenzionální strukturální mřížku, kterou má každá planeta, na Zemi je velmi dobře prostudována a zmapována a řadí se zde i „leylines“, (čtenářům doporučuji vygooglovat si v angličtině tyto termíny).

Historie neonacistů a Iluminátů je natolik složitá a komplexní, že na to není v tomto článku místo, nicméně důležitý je fakt, že to není už jakási supervelmoc spolku nadlidí, ale jejich moc není taková, jak by se na první pohled zdálo. Právě proto, že došlo už dávno ke spolupráci člověka s mimozemskými rasami, tak dnes víme, že budoucí události, jsou plně v kompetenci lidstva a že jsme jaksi monitorováni mimozemskými rasami. Tajné spolupráce jsou spíše okrajovou záležitosti, která má lidstvu pomoci vyvinout nové technologie. Stále však ale trvá boj Iluminátů o nadvládu nad lidskou masou a proto se již dávno připravil plán pro projekt Blue bean a dalších asi 10 projektů, které chtějí použít masovou manipulaci lidí pomocí laserových technologií a holografických obrazů, které mají simulovat Invazi mimozemské rasy na planetu Zemi a vyvolat tak obrovský strach. Tyto technologie již byly naštěstí odhaleny a proto ve Vesmíru probíhá jakási vesmírná válka, kdy se cíleně ničí satelity té či oné strany. Každopádně je to jeden ze scénářů, na který by jsme se měli připravit, protože může nastat období, kdy venku uvidíte mimozemské lodě simulující mimozemskou invazi. Doufejme ale, že k tomu nedojde a bude tomu zabráněno a v současné době jsou velké snahy, aby k tomuto nedošlo hlavně ze strany Asijských tajných společenství

Good guys – ti dobří

. A to je ta dobrá část, že kromě té špatné strany, tedy kromě těch špatných chlapíků, jsou zde i dobří chlapíci a dobré spolky a tajná uskupení, která mají za úkol chránit lidstvo. To jsou spolky, které právě dnes stíhají pachatele, kteří mají na triku celosvětovou krizi, machinace s dluhopisy sahající na počátek 20 století, machinace se zlatem a padělky zlata apod. Je mnoho věcí, které není známo a není dobré, aby to bylo známo, proto je mnoho věcí, které ani vy čtenáři nechcete vědět, protože je lépe mít svůj normální život a žit tak jak žijete, protože pravda je někdy tak krutá a tak podivně vypadá, že ne každý je na to připraven. A věřte mi, že o některých věcech je lépe nevědět, proto se zaměříme spíše na to podstatné.

Pozitivní trendem lidské společnosti je fakt, že přes veškeré snahy Iluminátů a tajných spolků ovlivňovat světové války a tržní ekonomiku světa, jsou zde i pozitivní snahy a tajně dějiny pozitivních trendů. Není jen tajná historie iluminátů, ale je i tajná historie vysoce utajených skupin a spolků, které řídí chod lidstva pozitivním způsobem. Některé jsou známy, proto dnes víme o skupině Red dragons z Asie, která ovlivňovala vývoj Asie dlouhá staletí. Ale je zde mnohem více skupin. Pozitivní vývoj je dnes vidět v Asii, která využívá tajné technologie pro svůj obrovský  skok v kosmických technologiích a nejen v něm. Stejně jako Indie a Japonsko a další státy již několik let používají tajné technologie využívající volnou energii. V Číně, Indii a Mexiku je za posledních 5 let tak vysoké procento pozorování UFO a podivných událostí, že je dnes jasné, že tyto státy mají technologie a dokáží je použít a využít, a že se něco děje. Co se děje, to je také známo, ale je na to lidstvo připraveno?

Dlouhou dobu probíhá tlak na Americkou vládu, aby odtajnila materiály o UFO a několik let se předpokládalo, že Obama přijde konečně s prohlášením o informacích o mimozemských technologiích a civilizacích. Ale doposud k tomu nedošlo. Většina předpokládala, že k tomuto odhalení dojde až ve chvíli, kdy Obama vystoupí a představí nám zástupce mimozemské rasy v podobě ženy mimozemského původu, což je nejpravděpodobnější scénář, protože před několika lety bylo vytvořeno video právě s touto událostí, kde je Obama a ona mimozemská žena, toto video bylo zasláno několika důležitým institucím a lidem a pak bylo velmi rychle staženo a dodnes se o tom vedou debaty v uzavřených kruzích.

Jak sami vidíte, je zde spoustu záměrných dezinformací, které mají zakrýt skutečnou pravdu. Pravda ale je, že Amerika není vůbec důležitá aby došlo k odhalení mimozemských civilizací pro lidstvo a rozhodně to nebude podle takovéhoto scénáře. To je jen Americký nacionalismus, myslet si, že Amerika je nejdůležitější stát na světě a že právě oni zachrání svět jak to vidíme v Hollywoodských filmech. Na této planetě není zatím nikdo, kdo by reprezentoval lidskou rasu jako vůdce nebo zástupce. Proto spíše dojde k masovému odhalení informací a masovému výskytu. A to odpovídá právě nově odtajněným Mayským artefaktům, kde je přesně tato situace vyobrazena.

Dezinformace je stále kolem nás a proto má tolik lidí protichůdné názory a pocity. Dnes se ale docela dobře ví, o co jde a jaké jsou události, které se blíží. Vezměme  si jen otázku meteoritů.  Na povrchu Země se našly minimálně 3 meteority, u kterých bylo jasně prokázáno, že jsou z Marsu a že obsahují fosilizované prapůvodní  mikroorganismy a další organismy připomínající naše trubýše, měkkýše apod. To je prokazatelný fakt, a jak je tedy možné, že dnes máme na Marsu robot Curiosity, který má prokázat mimozemský život na Marsu? To už přece dávno víme, že tam byl život, že tam byl původně oceán a že tam tekly řeky a kde je voda, tam je i život! Co tam tedy Curiosity dělá? To je otázka za milion dolarů, ovšem odpověď už také dávno známe. Stačí si prohlédnout důkladně fotografie ve vysokém rozlišení a pak výluky v komunikace které Curiosityv vykazuje. Stačí se podívat na jakém místě Curiosity přistálo a co se kolem nachází. Stačí si trošku prostudovat jaké vybavení má a je to jasné. Naštěstí toto už provedlo spoustu vědců za nás a je celkem jasné o co zde jde.

Jen málo lidí v ČR ví, že po celém světě poslední rok probíhá mnoho konferencí, kde se schází nejlepší vědci, badatelé a přednášejí o mnoha věcech, o kterých nyní píšu, ale ne o všech, protože opět – lidé nejsou připraveni. Ale za pár dní tu bude 21. 12 2012, tak kdy mají být lidé připraveni? Ale vše má svůj čas a mnoho věcí je naplánováno bez nás a o nás, já osobně se zaměřuji na ty dobré. Ale je nutné se podívat i na druhou stránku věci. Zatímco jedni křepčí a tancují a vykřikují, že konečně budeme levitovat a číst si myšlenky, tak druzí se klepou ve strachu, co se bude dít a že se pak už ani nic dít nebude. Mnoho věcí se záměrně neříká z obavy paniky.  A panika je to hlavní, čemu je třeba zabránit.

Je dobré být připraven – ale ne vystrašen

Končí jeden 26 000 let trvající cyklus a začíná nový, ale zde už informace nenalezneme, protože nejsou určeny všem, protože by to vzbudilo paniku, ale k tomuto se vrátím. Kromě tohoto cyklu jsou zde i jiné cykly, např. 13 000 let trvající cyklus a společně s 26 000 letým cyklem působil na změnu všech biologických druhů, což mnohokrát prokázala moderní paleontologie. To také znamená, že právě nyní začíná nová transformace biologických druhů na vyšší úroveň.

Na čem je závislá tato transformace? Rozhodně se to neděje podle nějaké evoluce, ale podle hyperdimenzinální fyziky a jejich zákonů, kde hraje roli i bio magnetické pole Země. A právě bio magnetické pole Země se dnes dá změřit například v Schumanových liniích, což jsou jakési pásy kolem naší zeměkoule, kde je měřitelná energie. Tato energie byla v minulých letech na hodnotě 7,2 a v roce 1986 už na hodnotě 8,2, ale bohužel na všech universitách byly cíleně tyto hodnoty vymazány a přepsány, aby byly menší. Právě v tomto roce 2012 je hodnota mezi 8 – 10 a silně kolísá. Bio magnetické pole Země tedy na jednu stranu slábne, ale není to jednoznačná konstanta, protože je to závislé na dalších faktorech. Toto bio magnetické pole je důležité k tomu, aby na povrch Země nedopadalo kosmické záření a vlivy solárních erupcí a proto bio magnetické pole vytváří ochranný štít kolem Země.

Zatímco hodnota vibrací Schumanových linií roste,  zároveň klesá hodnota magnetického pole Země. Internetem koluje spousta dokumentů o tom, že to znamená zastavení Země a výměnu pólů a zároveň nastanou velmi silné solární erupce. Kde je teda pravda? Byli Mayové opravdu tak nepřesní ve výpočtech a nebo se jen někdo snaží strašit a nebo je to jinak?

Jak už jsem mnohokrát naznačil, je potřeba hledat ty pravé zdroje a k těm nemá každý přístup. Ale když jsem pátral po původu informací o posunu pólů apod., narazil jsem na mnoho webů, které jsem zaměřeny na apokalyptickou verzi Mayského kalendáře. Ale odborníci v posledních 5 letech říkají, že posun pólů má dvě konstanty, jednou konstantou je magnetický posun, který nastává v jistých cyklech a tato otázka není úplně prozkoumána, ale již se ví, že k magnetickému posunu pólů dochází mnohem častěji, než k fyzickému posunu pólů.  Nejsme ani na konci poloviny současného cyklu magnetického posunu pólů a proto se předpokládá, že k fyzickému posunu polů dojde později, ale je to velmi reálná věc.

Co je ale velmi podstatné je to, co tvrdí současná špičková věda, nemyslím ta oficiální, sponzorovaná vědeckou komisí rádoby super mozků, kteří rozhodují, co se bude zkoumat a kdo na to dostane dotace.  Dnes jsou ti nejlepší vědci sponzorovaní ze soukromých zdrojů a proto je výzkum úplně jinde, než si dnešní lidé dokáží vůbec představit. A ti špičkoví vědci dnes vědí, že hodnota magnetického pole Země záleží i na nás samotných, na lidech, To samé tvrdí po celá tisíciletí všechny civilizace i ty předchozí i současné, tedy že Země je naší matkou a je to živý organismus, který reaguje na toj jak žijeme my a jak se k planetě chováme.

Elektromagnetické pole srdce člověka je, ve srovnání s elektromagnetickým polem planety mnohem silnější. Zároveň se ví, že elektromagnetické pole srdce je několik tisíckrát silnější než elektromagnetické pole mozku. A právě tímto druhem pole našeho srdce ovlivňujeme spodní vrstvy ionosféry, což je dnes propracovaná technika měření, kdy jednotlivé skupiny měří, jakým stylem a na jaké úrovni je stav naši planety a jaké je naše chování.

Několik desítek let je známý Maharishiho efekt, kdy se prokázalo, že sejde-li se dostatečné množství lidí a medituje společně s myšlenkou míru a LÁSKY, tak to ovlivní dění na celé planetě. Tato metoda a tyto výzkumy jsou dnes hojně  využívány, proto se po celém světě lidé začínají scházet a společně meditovat v rámci různých workshopů, seminářů nebo konferencí. Sami Mayští kněží mají své pravidelné obřady a sami vyzívají ostatní lidi aby se k nim připojili.

Proto je potřeba aby se lidé konečně naučili spolupracovat, sjednotili se a začali vnímat planetu jako živého tvora. Buďme ale realisti. Podívejte se kolem sebe, kolik primitivů stále žije mezi námi na úkor jiných, kolik lidí nedosáhlo ani základních etických hodnot a nedodržují ani základní pravidla slušného jednání, kolik je kolem lidí, kteří parazitují apod.

Máte snad pocit, že přijde ten osudný den a najednou se každý bouchne do hlavy a BUM, najednou e každému rozsvítí? Tak to určitě nebude.  Naštěstí jsou tu další události, které se dějí o nás a bez nás a to je právě ta spontánní transformace druhů v cyklech a navíc onen fotonový pás vycházejí ze středu naší galaxie. Lidské IQ se v posledních letech natolik zvýšilo a neustále se jeho hodnota zvyšuje. Lidská evoluce se podle vědeckých výsledků rapidně urychlila a o několik stovek procent rychleji, lidská DNA vykazuje za posledních 50 let takové změny, že lékaři nestačí léčit tisícinásobné zvýšení výskytu rakoviny a jiných nemocí a jejich příčina není jen chemie v produktech, ale především naše mysl. A je to opět věda, která již posledních 10 let používá metody změny myšlení k léčbě rakoviny a jiných nemocí. Za posledních 10 let došlo k tolika průlomovým výzkumům v oblasti mozku, lidského myšlení apod., že to jen dokazuje platnost starých vědomostí pradávných civilizací. K tomu se ještě vrátím.

Dalším problémem s kterým se máme prý potýkat je možnost solárních erupcí. A toto je vážný stav. Solární aktivita slunce je v současné době na minimu, ale solární erupce jsou v současné době na maximu. Na konci minulého století nastala velká solární erupce a v Austrálii zůstala celá oblast velikosti ČR týden bez proudu, protože to spálilo většinu transformátorů elektrického vedení. A to samé hrozí i nyní. Planeta země má svou přirozenou ochranu proti těmto erupcím v podobě elektromagnetického pole, které kolem planety vytváří jakési dvě slupky a to je jakýsi štít. Ale právě nyní dochází ke změnám elektromagnetického pole Země. Vědci předpokládají, že se nyní budou vyskytovat opravdu velké solární erupce  a vysvětlují, že těch velkých solárních erupcích přijdou jakési dvě vlny, první je vlna EMP, která zničí veškerou techniku, tedy všechno, co obsahuje měděné drátky se najednou zapne a pak vyhoří, včetně počítačů, žárovek apod. A kolik továren a zařízení je dnes řízeno přes počítač? Kolik artomových elektráren? Druhou vlnou při solární erupci bude obrovská vlna solárního větru společně se všemi projevy a efekty solární erupce, včetně zničené ozonové vrstvy a spálení povrchu zemského.

Pro nás je ale důležitá první EMP vlna, protože ta má své zvláštní projevy. Když Rusko postavili svou první vesmírnou stanici Mir, tak první člověk, který zde zůstal několik dní se zbláznil a museli ho odtud vzít zpět na Zem, pokusili se ho vyléčit, ale nakonec prohlásili, že není žádná naděje na vyléčení, To samé se stalo s několika dalšími lidmi, jež zůstali na této vesmírné stanici, stejný výsledek a lidé trpěli specifickými poruchami a nakonec zkolabovali.  Elektromagnetické vlny solárních erupcí totiž mají tu schopnost, že kompletně vymažou paměť mozku a techniky, počítačů apod. Dodnes je tento fakt velmi málo znám veřejnosti i samotným průměrným vědcům. Proto od té doby je nutností instalovat do kosmických těles speciální přístroje, aby k tomuto nedocházelo. A toto by se mohlo stát při oněch velkých mega solárních erupcích.

Jaká je tedy prognóza pro to, zda taková situace nastane 21. 12 2012? ŽÁDNÁ!! Ne teď, ale v brzké době, a proto je potřeba se na to připravit. My, jako lidstvo, máme přesto možnost toto ovlivnit a opět to díky naší schopnosti produkovat EMP z lidského srdce a zvýšit jeho vibraci. Jak jsem již psal, tato energie srdce ovlivňuje spodní vrstvy ionosféry a tím ovlivňujeme i svou budoucnost. Jakékoli pozitivní emoce mají vyšší vibrační potenciál a výrazně ovlivňují dění a realitu. A zároveň ovlivňují i elektromagnetické pole Země a tím máme i vliv na náš EMP štít před solárním zářením při erupcích. Nicméně, protože v celé galaxii dochází ke zvyšování vibrací, tak se nevyhneme některým událostem, ale ty by měly nastat až cca kolem 2020, ale už v roce 2013 na začátku roku se dají očekávat první větší erupce a na konci roku 2013 další. Dá se předpokládat že dojde, k masivnímu výpadku proudu a tím i kolapsu elektroniky a elektřiny a nastane blackout. Proto je potřeba mít zásoby jídla a všeho potřebného alespoň na měsíc.

Pokud nastane blackout, tak je potřeba být soběstačný a hlavně města jsou velkým rizikem z mnoha důvodů, například plynové bomby velkých zařízení nevydrží dlouhou dobu, a proto mohou nastat výbuchy. Takových rizik je ale celá řada. Opět ale nejsem příznivcem katastrofických scénářů, protože pro tyto případy je vždy připraven plán a musí nastat Stanné právo, kdy armáda a policie musí hlídat nejen důležité energetické zdroje, ale i potraviny, aby nedocházelo k úplné šílenosti lidí a panice. Takže nějaký čas bude jídlo a voda na příjem, otázka ale je jak dlouho. Teď se bavíme ale o budoucích událostech ne o 21. 12 2012. Osobně si myslím, že k takovému stavu nedojde, protože se do té doby mnohé změní.

 

Návrat

Většina proroctví všech národů hovoří o Zlatém věku, který má nastat právě nyní. Většina proroctví mluví o tom, že na konci periody, než začne zlatý věk a ideální společnost, se vše bude zrychlovat a dojde k masivnímu odhalení zásadních informací, které změní myšlení lidstva. A není to jen mýtu a legendy. Mnohé výzkumy I-Ting, časoprostoru a mnohé tajné projekty jako Manhattan a Looking Glass a desítky dalších, včetně proroctví největších proroků jako je E Caycy, Nostradamus, proroctví Hopiů, atd, všichni mluví o tom samém.

Jak má ale nastat Zlatý věk, když nyní stále ještě nejsme schopno se jako lidstvo domluvit a vedeme stále války a náboženskou nenávist? Co tak zásadně změní naše myšlení, že se konečně sjednotíme a začneme myslet jinak? Opět jsou tu ony spontánní změny naší DNA a zvyšování vibrací. A velmi důležité je právě ono odhalení důležitých informací, co změní naše myšlení. Ano, už asi tušíte správně, že se jedná i mimozemské civilizace a jejich návrat a také o náš mimozemský původ. Každopádně v současné době jsme spíš, proti vyspělým civilizacím, něco jako mravenci a my jako lidé také nepůjdeme k mraveništi a nebudeme jim vykládat o složení počítače. Proto musíme my jako lidé dospět a k tomu slouží spousta mechanismů, těch spontánních a nebo násilných. Proto sice mimozemské rasy spolupracují s lidmi, ale to je věcí utajení, včetně mimozemských základen a tajných projektů, aby lidé zvýšili své znalosti o technologii a mohli ji lépe využít.

Výskyt UFO a pozorování se v 21 století zvýšil natolik, že všem je jasné, že se něco děje a jsme systematicky připravováni, na to, že nastane návrat a příchod mimozemských civilizací.

Podvod jménem Boha – křesťanský průjem

Na začátku 21 století prohlásil papež ve Vatikánu, že církev neodmítá možnost existence mimozemských civilizací a že ani Bůh ani Bible není v rozporu s existencí mimozemského života. Tento fakt byl hojně prezentován na internetu. Co se ale neví, je to, že papež a jeho vědecký tým měl velké problémy, aby s tímto prohlášením vůbec vylezl na světlo boží. Proto také prohlásil, že církev „ není proti existenci mimozemských ras, které jsou stejná rodina jako lidský druh a je možné je POKŘTÍT!!! A TO JE VELMI ZÁSADNÍ FAKT, PROTOŽE PAPEŽ BY NEPROHLÁSIL NIC, CO BY BYLO PROTI Bibli a tam je jasně uvedeno, že pokřtěn může být pouze člověk, nikoli zvíře. Co nám papež a jeho vědecký tým neřekl a jaké má informace? To nám opět nikdo neřekl, co mají ve svém tajném Vatikánském archivu.

Bohužel tohle zásadní prohlášení neví většina přiblblých křesťanů, kteří stále dokola házejí všechno a všechny do pekla, jen proto, že to neodpovídá Bibli. A většina těch pomatenců stále neví nic o mimozemských rasách a tváří se jak bubáci, když o tom slyší. Většina z těchto křesťanů mele nesmysly o konci světa a druhém příchodu Krista a těší se na Apokalypsu, protože si myslí, že jen oni dostanou do nebe a budou rejdit s nebeskými anděly a hrát nebeskej mariáš. Bohužel, žádný druhý příchod Kristu                NEBUDE!!! To už je dnes známý fakt. Křesťanští fanatici vyvraždili za lidskou historii více lidí než všechny nemoci a války od dob co je svět světem. Jakékoli informace si přizpůsobí podle své Bible a pak prohlašují, že to je vše Boží záměr a vše co je proti Kristu a Bibli je od ďábla. Ale nechme vygumované křesťany v jejich bludech, ať se sami potýkají se svým pokrouceným světem.

Desítky let se ví, že původní učení Krista je úplně jiné, než to co se dnes hlásá, o tom jasně mluví nálezy z Nag Hamadhi a gnostické spisy a další nalezená a záměrně utajovaná evangelia. Nicméně lidská historie je odnepaměti falsifikována, překrucována náboženskými fanatiky. Většina budhistů a hinduistů, co se celý život stará o nemocné by měla přijít do pekla jen proto, že nevěří v Krista? Celá historie uvedená v Bibli je falsifikována a většina příběhů je ukradena z jiných starších zdrojů mnohem starších civilizací. A celá prohnilá křesťanská hierarchie sloužila odnepaměti k ovládáni nás, hloupých oveček, kteří budeme platit za kostely a jejich majetky a budeme na světě trpět jen aby se oni měli dobře a odměnou za to bude, že zemřeme a tam nahoře se nám vše vrátí. Takovéto bludy hlásali po celou historii křesťané a neštítili se kvůli tomu upalovat a překrucovat dějiny. Ale podívejte se kolem na tu nekonečnou moudrost a hloubku božské moudrosti co je všude kolem, jaká krása a hloubka moudrost je v celém vesmíru, jak dokonale je vše se vším spojené. Proč by nám Bůh dal tak nádhernou přírodu, květiny, hudbu, umění a vše ostatní, abychom to prostě odvrhli, kakali na to, protože až umřeme tak se nám vše vrátí? Cítíte jistě sami, jaká je to hloupost. Ať si křesťané jdou, kam chtějí, on je pro ně v jiných dimenzích připraven speciální svět zvaný Peklo.

Naopak, většina národů a civilizací učí o tom, že se musíme naučit žít v harmonii s přírodou, planetou a kosmickým řádem.

Technologie nebo Bůh

Většina lidí má problém s tím, jak spolu souvisí mimozemské civilizace a Bůh. Ano v lidské historii je spousta událostí, které jsou protichůdně interpretovány. Dnes je známo, že většina náboženských symbolů a postav, je prostě mimozemského původu a lidé si je mylně vyložili jako anděla a nebo zjevení. Také už je známo, že se na každém náboženství pravděpodobně podílela jiná mimozemská rasa a proto je tolik rozdílů, ale skutečnost je mnohem fantastičtější.

Lidský historie nesahá jen k nám známým kořenům Babylonské říše a Sumerů. Předtím zde byly civilizace typu Atlantidy, Lemurie a oněch 6 center, kde vznikl první člověk, což je doloženo genetickými důkazy. Dokládají to také neobvykle protáhlé lebky a jiné artefakty. Tyto mimozemské rasy spolu dokonce vedly i války, jak dokládá Mahabharata a další starobylé záznamy. Pak se ale nějak vše sjednotilo a zůstala pouze jedna mimozemská rasa a její podobu můžeme najít na všech artefaktech, kde se jedná o protáhlé bytosti s velkou lebkou. Tyto lebky se nacházejí po celém světě, dokonce i v Evropě, Německu a Francii. Po zničení Atlantidy a dalšího mimozemského centra, které bylo v oblasti Indie, se ti, co přežili, přesunuli do jižní Ameriky, Egypta, a dalších koutů světa, kde dali vznik starobylým civilizacím. Proto se na jejich památku a za jejich pomoci stavěly pyramidy a další megalitické stavby, lidé kdysi tyto technologie znali a jsou zakódovány právě v těchto stavbách. Ale nejen v nich. Na světě je několik staveb, které mají své tajné prostory, kde se ukrývají tajné technologie, hvězdné brány apod. Některé byly odhaleny, jako například v Iráku, což bylo důvodem Americké invaze, ale jsou i jinde. V Libyi jsem pod pouští obrovské podzemní komplexy, ještě z dob Starého Egypta, kde jsou uloženy materiály a artefakty, které teprve budou odtajněny veřejnosti a proto je také důležité sledovat směr americké invaze. Nicméně před 12 – 13 000 lety skončila poslední doba ledová a proto byla většina těchto starobylých center zatopena a dnes je nacházíme po celém světě, jako je například, zatopený komplex u ostrovů Japonska, nebo na západním pobřeží Kuby, v oblasti Bermudského trojúhelníku a i jinde. Bosenská pyramida nám dokládá, že stavba pyramid je mnohem starší, než se doposud myslelo. Pyramidy jsou nacházeny po celém světě včetně Itálie, a severní Ameriky.

Ale co bylo před Atlantidou a tímto obdobím? A zde jsme opět tam, kde většina lidí nemá vůbec ponětí. Ale podle Indického výzkumu a legend lidstvo prošlo různými obdobími, které trvaly několik milionů let,. Ano čtete dobře- několik milionů let trvající periody. To znamená, že člověk zde byl již mnohem dříve, jakoby se opět zrodil a opět zanikl. Proto dnes nacházíme artefakty lidských pozůstatků a předmětů, které jsou miliony let staré, technologie a předměty jako fosilizované kladivo apod.  O mnoha těchto skutečnostech jsem mluvil na svých přednáškách. Prošli jsme tedy několika periodami vývoje, kdy jsme jakoby zmizeli a opět jsme se zde vyskytli. Ale kdo jsme ve skutečnosti a kdo byli oni lidé před miliony let? A nyní se dostáváme k multidimenzionálním přeměnám.

Věda opět prokázala existenci multidimenzionálních vesmírů a paralelních světů, které jsou všude kolem nás. Jedna věc je to, že naše DNA má mimozemský původ a že jsme byli vytvořeni mimozemskou rasou, tento vývoj je dnes celkem podrobně zaznamenán a vysvětlen. Ale různé periody milionů let, kdy se zde vyskytl člověk jsou tím, co nazýváme multidimenzionální  proměny.  Je to stejné jako s Atlantidou, také ne všichni, co přežili, zůstali na Zemi. Stejné je to s civilizacemi, které zanikly a pak se najednou někam vypařili. Tato multidimenzionální proměna a prolínání dimenzí nastává neustále, některé národy odešly do jiné dimenze, tak jak tvrdí Edgar Cayce.

Na světě jsou tisíce případů lidí, kteří zmizeli někam v čase a pak se objevili a to dokonce po desítkách letech s časovým posunem, kdy pro ně to bylo 5 minut a zde uplynulo třeba 10 let. Jsou i stovky případů, kdy se zde projeví něco, co zde být nemá z minulosti a v poslední době je například v Americe zvýšený výskyt těchto jevů, kdy se objevují prehistorická zvířata, která zde zanechávají stopy a pak jsou veterináři a policie u stop, které prokazatelně patří například prehistorickému polárnímu vlku a nebo jiným dávno vyhynulým zvířatům. To jen ukazuje na to, že se zde něco děje. Ale ani tyto informace se k Vám nedostanou.

Jak jsem říkal na svých přednáškách, všechny důležité sakrální stavby leží přesně v energetické mřížce kolem Země a jsou poměrně lehce zmapovatelné. Ale málo se už ví to, že existují i podzemní komplexy, které korespondují právě s pyramidami. Většina pyramid má své specifické účinky a projevy ovlivňující celou planetu, což dokazují mnohé vědecké výzkumy, a úkolem pyramid je, aby na zemi byla udržitelná forma života, proto je život na Zemi tak zvláštní a výjimečný. Výjimečný, ale ne jediný ve vesmíru. Podzemní komplexy obsahují také pyramidy a zde jsme už na poli, kde většina lidí nemá ani potuchy. Udělám trošku odbočku k hypnóze,, aby bylo jasné jak to vše spolu souvisí.

Na světě je pár vědců, kteří se zabývají hypnotickou regresí v nejhlubším stadiu hypnózy, což je tak zvláštní stav lidské duše, že s ním většina psychiatrů a hypnotizérů nechce ani experimentovat.  V tomto nejhlubším stavu, se totiž může stát úplně všechno a je těžké toto pak korigovat, k tomu potřebuje lékař opravdově znalosti a vědomosti. Ale pouze tento stav hypnózy je stav, kdy je lidská duše absolutně čistá a osvobozena od všech dalších vlivů, jako je fantazie, apod. V tomto stavu duše dokáže cestovat do minulosti a budoucnosti a proto je dnes tento stav hypnózy používán například pro regresní hypnózu u lidí, kteří byli uneseni Ufo, aby bylo možné vůbec obejít všechny naprogramované zážitky, které tam mimozemští únosci vložili, aby si člověk nevzpomněl na to, co se stalo. V tomto nejhlubším stavu hypnózy je lidská duše také nejen čistá, ale nedokáže lhát a proto se zneužívá v různých armádních a jiných projektech, například pro špionáž apod.  Většinou se ale dočtete, že armáda používá jen špičkových jasnovidců, ale to jsou jiné programy a jiný článek, co mám připravený.  Ale v tomto nejhlubším stavu hypnózy člověk nejen dokáže komunikovat s minulostí svou a jakýchkoli jiných osob, ale i s mimozemskou rasou a pak také s budoucími událostmi. A právě v tomto stavu je hodně výpovědí o tajných vládních projektech, podzemních komplexech lidského i mimozemského původu.

V tomto stavu hypnózy vypovídají lidé o tom, že existují podzemní komplexy pod pyramidami v Egyptě i jinde, kde jsou také pyramidy a společně s pyramidami na povrchu ovlivňují činnost naší planety, tyto byly postaveny mimozemskou rasou. Přesně toto tvrdí i staré legendy různých národů a dokládá i moderní věda. V podstatě to samé kdysi prokázala hypnotická progrese, ale moc lidí tomu tehdy nevěnovalo pozornost, ale byly tisíce vypovědí lidí v hypnóze, kdy se nevrátili do minulých životů, ale do budoucnosti a popisovali 3 zásadní scénáře budoucnosti lidstva. Jedna varianta je apokalyptická, kdy lidé budou žít opět v lesích, v malých skupinkách, druhá verze je podobná scifi filmům, kdy lidé budou žít ve městech a bude se bojovat o vodu, jídlo a zdroje. A třetí varianta je o Zlatém věku, tedy ideální lidské společnosti.

Důležité ale je, že za tu dobu lidstvo udělalo další vývoj a proto se dnes také ví, že nemáme jen jednu budoucnost, ale že jich máme mnohem více a je důležité si zvolit, takže se pohybujeme a míříme do alternativních budoucností v jiných dimenzích a protože i lidstvo udělalo nějaký vývoj, tak apokalyptické a scifi scénáře se v hypnóze objevují čím dál méně.  Nicméně hypnotické výpovědi lidí se přesně shodují s tím, co dnes tvrdí kvantová fyzika a nově vědní obory. V tomto stavu hypnóze pacienti komunikují i s mimozemskými entitami a tyto entity nastiňují vývoj lidstva a uklidňují nás s tím, že oni nás celou dobu sledují, že zde byli odnepaměti a že jen přijde čas, kdy se nám mohou ukázat, protože zatím na to nejsme připraveni. Také prý mohou nastat velké katastrofy, ale v takovém případě jsou mimozemské rasy připraveny lidem pomoci.

Hypnóza je velmi zásadní věc, která je dnes ve velkém zájmu vědců. Není dobré ji podceňovat. A nyní proč se zmiňuji o tomto nejhlubším stavu hypnóze, hlavně protože dnes je na internetu spousta chanelingových informací. Bohužel channeling je velmi ošidný v tom, že většinou jsou tyto informace pokroucené, nepřesné a zavádějící, právě proto, že se nemusí jednat o naší dimenzi a proto se také spousta těchto channelingových informací ukázala nepřesných ve svých proroctvích a nejde jen o informace z jiných dimenzí ,ale i o informace od entit z jiných dimenzí. A právě nejhlubší hypnotický stav tomuto zabraňuje a mluví velmi jasně a bez tohoto informačního šumu.

Lidská rasa je tedy stvořena mimozemskými rasami, patříme k nim a díky nim jsme vybudovali mnoho pyramid a jiných komplexů právě na ochranu naším planety a navíc jsme sledováni a náš vývoj je posunován díky těmto entitám. V takovém případě se pak naskytne otázka, jakou roli tyto mimozemské entity hrají s datem 21. 12 2012 a každému je asi jasné, že pokud nám celou dobu pomáhají, tak by bylo jaksi mimo mísu a jakoukoli snahu, aby nás nyní nechali „shořet“ nebo vyhynout.  Tak to není a snaha mimozemských entit je tady i v současnosti, Nedávno došlo po celé planetě k zneškodněné velkého množství jaderného materiálu, jaderných bomb, jaderných ponorek apod., a u všech případů bylo hlášeno pozorování UFO, jaderná arzenál byl totálně vyřazen z provozu a je neopravitelní, naváděcí systému apod a nikdo neví přesně co se stealo, ve většině případů velkých katastrof jako je Fukushimská katastrofa byl nadměrný výskyt pozorování UFO. Pak jsou zde i lidé zvaní kontaktéři, kteří tvrdí, že byli kontaktování mimozemskou rasou a ti jim dávají instrukce. Takových jsou také stovky a opět se jejich výpovědi vě většině informacích shodují. Mimozemská rasa je zde odnepaměti.

Ale pokud si myslíte, že mimozemšťané všechno vyřeší za nás, tak jste nepochopili vůbec nic. Vypadá to tak, že nás monitorují, jsou připraveni nám pomoci, ale to hlavní musíme udělat my sami. Musíme pokročit ve vývoji. V čem? V našem myšlení především. A teprve zde se dostáváme k otázce Boha. Dokonce i tyto mimozemské civilizace mají jakéhosi Boha, ale nazývají ho jinak, my lidé mu dáváme různá jména, i vědecká. Ale vše má společnou tu věc, že jde o něco inteligentního, co řídí tento vývoj nejen lidstva, ale i celého vesmíru. To co naši předkové popisovali jako Bohové, byli ve většině případů jen mimozemská zjevení. Ale to co mimozemské rasy nazývají Bohem, je to, co popisují zážitky lidí v klinické smrti, kdy se objevuje jakási božská podstata a duše zemřelých lidí, kde je vše naplňující láska, mír a klid a stavy, které se dají velmi těžce vyjádřit slovy. Ale stejně to popisují i mimozemské entity u kontaktérů a v hypnóze a dokonce stejně popisují mimozemské entity i lidé, kteří s nimi údajně spolupracovali na tajných vládních projektech. A to je naší úlohou jako lidstva, tedy vzpomenout si na naše dávno zapomenuté znalosti a to i znalosti a schopnosti duše. A tam patří přesně to, co popisuje stav klinické smrti. V takovém stavbu pak je člověk schopen opravdu přestupovat mezi dimenzemi a ovlivňovat i svoji budoucnost a měnit. To jsou ty univerzální zákony, které se  máme naučit, o kterých mluví každá velké starobylá civilizace, všichni šamani apod.

Jako lidstvo jsme udělali obrovský pokrok a mnoho lidí nemá ani základní ponětí, jak daleko je dnešní věda. Ruská věda používá zákony torzního pole a tento druh fyziky právě k vysvětlení jevů o kterých píšu a nejen to. Co se týká například teleportace, stále čteme ty samé bláboly, o tom, že se podařilo transportovat foton apod., ale výzkumy jsou tak daleko, že by se nám zamotala hlava. Je tedy jasné, že jako lidstvo používáme mimozemské technologie už dlouho, tyto technologie jsme převzali ze starých vědomostí díky Mahabharatě a mnoha dalším zdrojům.

Multidimenzionální přeměny

Ponechme stranou různé bláboly a výmysly lidí o kvantové transformaci a přestupu do 5, či 11 dimenze. To jsou většinou výplody fantazie lidí bez vzdělání, vědomostí a zdravého úsudku. Ponechme stranou i trapné kurzy právě těchto paskvilů, kde se učí jak se kvantově transformovat a jak přestoupit do 11 dimenze. Mě osobně se vždy zježí kůže, když něco takového čtu, protože to je jen vymývání mozků.

To, co ale dnešní kvantová fyzika vysvětluje, je dalece za hranicí lidského chápání. Mnoho dosud nevysvětlených úkazů se dnes vysvětlilo právě díky této vědě a navíc poznatky kvantové fyziky, superstavu a podobných projevů se dnes běžně používá ve špičkových laboratořích.  Tedy ne tak běžně jako například koště hehe, ale přece jen je to dnes běžný stav, o kterém se můžete sami dočíst.

Ale právě kvantová fyzika vysvětluje strukturu a projevy hmoty, že vše je se vším spojeno a to nejen v této dimenzi, ale inter-dimenzionálně, tedy vše souvisí se vším, tak jak odpradávna tvrdili staří Mistři východu. A s tím souvisí i naše myšlení. Z několika let starých výzkumů vyplývá, že v lidském mozku se jen zobrazuje holografický obraz jedné reality, ale naše epifýza – 3 oko, je schopno transformace této vize i do jiných dimenzí, což se běžně děje ve spánku, ale nejen v něm, ale i při jistých stavech vědomí jako je meditace, hypnóza apod. Náš mozek jen přijímá informace z okolí a díky hypotalamu  a dalších oblastí mozku, vytváří holografický obraz našeho světa, ale to neznamená, že v mozku je naše vědomí, proto pacienti, kteří ztratili jistou část mozku stále používají funkce, které by ani používat neměli, protože podle oficiální vědy nemají tu část mozkové kůry, které za tyto funkce odpovídají. Informace a vědomí spíš vypadá jako chapadla, která sahají z mozku daleko kolem nás a jsou napojeny na jiné dimenze.

A co ještě podivnější je fakt, že  NEŽ SE NĚCO STANE, TAK 5 VTEŘÍN PŘEDTÍM, NEŽ SE NĚCO STANE UŽ JE V NAŠEM MOZKU ŘEŠENÍ !! jak je možné že už máme v mozku řešení ještě předtím, než se něco stane? Právě toto vysvětluje kvantová fyzika na základě znalosti o multidimenzionálním vesmíru. A díky těmto výzkumům je opět lidstvo technologie tak daleko, že si většina lidí ani nedokáže představit, bohužel na to lidé nejsou připraveni. Ale ve spojení se znalostmi torzního pole a hyperdimenzionální fyziky se dnes děje mnoho vědeckého pokroku. Ale právě tyto znalosti dnes vysvětlují, co se asi bude dít nyní kolem roku 2012.

Protože dojde k jistému postavení planet, nastane i jistou dobu jistá… zní to hrozně, že. Ale nemůžeme zacházet nyní do detailů, ale díky tomuto postavení dojde k několika významným jevům. Tedy jednak může dojít pravděpodobně i dojde k otevření jakýchsi hvězdných bran, které souvisí s červími dírami a také pyramidami apod., cože se může projevit v mnoha aspektech lidského vnímání, kdy budeme mít možnost vidět i jiné entity a jiné bytosti a hlavně fyzika se postupně začne měnit. Jak se bude měnit fyzika? Málokdo dnes ví o Herbertu von Braunovi, který před smrtí napsal několik knih, kde odhaluje mnoho tajných informací o svých výzkumech, například o jeho prvních pokusech se satelity. V jedne knize uvádí von Braun dobu, kdy testovali asi 5 svých satelitů, bylo to několik měsíců po tom, co Rusové vypustili první sputnik. Braun a jeho tým vypustil tehdy na oběžnou dráhu 5 satelitů na oběžnou dráhu a čekali, kdy se vrátí na Zem podle přesně vypočtených parametrů. Ale satelity se vrátily jednak později, jednak ne všechny a jednak některé z nich měly až 2x větší hmotnost. Proto von Braun uvádí, že tam nahoře existuje úplně jiný fyzika, než jakou dnes obecně přijímáme a než je nám podávána.

To jen ukazuje, že ne vše co dnes známe je tak jak, se nám podává.

Překládal jsem analýzy horoskopů špičkových Amerických astrologů a ti hovoří o tom, že by se nemělo stát 21. 12 2012 nic zásadního, až na to, že je zde velmi neobvyklý trojúhelník planet, který se vyskytuje jednou za velmi dlouhou dobu, ale rozhodně to neznamená konec světa, ale je to spíše náznak toho, že dojde k podivnému jednání lidí, nebo skupin lidí a nevypočitatelným reakcím lidí. Ale zároveň tito astrologové říkají, že je zde postavení planet, které ukazuje, že dojde k mimořádným událostem, které nemusí bý patrné hned, ale nastartují další události. Každopádně je tato konstelace typická pro jakousi přeměnu zásadního charakteru, ale nejsou zde naznačeny žádné katastrofy.

Mnoho vědců dnes ví, že výskyt UFO v poslední době se děje hlavně díky multidimenzionálnímu cestování, tedy mnoho létajících Ufo objektů se objeví velmi náhle v jednom místě a náhle zmizí. Dnešní špičková věda (ne ta oficiální) už také leccos ví o vztazích mezi dimenzemi.

Dá se tedy předpokládat, že v brzké době nastane mnoho událostí, kdy některé fyzikální zákony nebudou fungovat a nebo budou fungovat jinak. A opět se vrátím k hypnóze, kde subjekty v nejhlubším stádiu hypnóze popisovali tento multidimenzionální přechod lidstva do jiných dimenzí. Jakoby jedna část planety zůstala zde a zažila si všechny katastrofy a jiná část planety přestoupila do vyšší dimenze společně s lidmi a podle toho také bude náš vývoj lidstva. Pokud budeme schopni se sladit s vyšší vibrací, tak přestoupíme do jiných dimenzí. Vyšší vibrace, jak známo, se vyskytují u pozitivních emocí, jako láska, odpuštění, mír, vděčnost apod. Proto většina odborníků doporučuje naladit se a začít konečně mít rádi nejen sami sebe, ale i sebe navzájem, protože my všichni jsme propojeni, všichni jsme spojeni a propojeni jako jeden celek, všichni máme stejnou hmotu v sobě, z které se skládá naše galaxie i celý náš vesmír. Pokud toto dokážeme, tak to pozitivně ovlivní i elektromagnetické pole Země a mnoho dalších událostí. Toto přesně tvrdí i Mayští kněží při dnešních obřadech, to samé nám sdělují i mimozemské rasy prostřednictvím hypnózy, nebo kontaktérů a to samé říkají proroctví a odnepaměti nás to učí mnohá stará učení Východu, jako je taoismus a budhismus.

Kazda dimenze má trošku jiné fyzikální zákony a jinou jiné vibrace. Jaký vliv na nás vlastně mají vibrace a mají nějaký vliv? Desítky let známa fakta o tom, že naše mysl dokáže svou myšlenkou nabít vodu a ovlivňovat její účinek, desítky let je znám fakt, že například Vážná hudba, pomáhá léčit různé nemoci, zvyšuje úrodnost, zvyšuje a zrychluje se růst rostlin a plodin, A naopak, když se převedete genetický kód lidské DNA na noty, tak z toho vznikne právě hudba velmi podobná barokní klasické hudbě jako je Pachebel, Mozart, či Amadeus. To jsou desítky let známá fakta a stále jim nevěnujeme pozornost, taková je naše mysl a náš život.

Takzvaná transformace ale již dávno začala, podívejte se kolem sebe, všude v Evropě se stávkuje a po celém světě také. Lidé jsou unaveni z toho světa podvodů. Lží a chtějí a touží po něčem víc. Rapidně stoupl nárůst zájmu o duchovno a jiné oblasti esoteriky. S tím jak se zvyšuje vibrace naší Sluneční soustavy, s tím se zvyšuje i vibrace v nás samých a to pomalu probouzí naše skryté schopnosti, proto také poslední dobou je obrovský výskyt paranormálních jevů a v lidech se probouzí schopnosti jako empatie, schopnost vnímat přítomnost duchů, atd. zároveň s tím, ale stoupá i opačná část lidské duše a to je vznětlivost a všechno prožíváme mnohem intenzivněji a rozpadají se vztahy a lidé odcházejí z práce a začínají se ptát na důležité otázky života, kde je jejich místo, co je dělá šťastnými a jestli mají šťastný partnerský vztah.  Velké Jin přitahuje velké Jang. Tedy právě teď je spousta zvratů osobních.

Všimněte si jak se to vše zrychluje a co se kolem děje, a vše bude ještě rychlejší až nastane jakýsi stav rovnováhy, ale by k němu mohlo dojít, musí být dostatečné podněty, o těch vnějších podnětech píši v tomto článku, aby byli lidé schopni vidět souvislosti. O těch vnitřních podnětech přemýšlí každý z nás už několik let, jen si to neuvědomuje, jen jaksi roste napětí, nespokojenost a touha po něčem lepším.

Všimli jste si například, kolik návštěv vykonává v současné době dalajláma? Všiml si někdo společných setkání Hopiů, Dalajlámy a Mayských kněží? Všechna tato setkávání jsou znakem toho, že se děje cosi pozitivního a Dalajláma sám říká, že je velmi překvapen, jak se lidé probouzejí a jak začínají vibrovat. Ale na druhou stranu také říká, že se bohužel zvyšuje i napětí ve světě.

 

Co je tedy 21. 12 2012 ?

Je to jen konec jednoho cyklu a počátek Nového cyklu. Je samozřejmě na Vás jak to přijmete a jak nasměrujete svoji mysl. Hmota je hmotou jen proto, že ji lidská mysl pozoruje, jinak je jen nic, ani ne změť energie v nekonečném oceánu souvislostí a propojení Universa a jednotlivých dimenzí. Náš matrix se pomalu mění a začínáme vnímat více a hlouběji a otvíráme oči.

Jsou dvě základní emoce a to je Láska a Strach. Dr Glenn Ryan dokázal, že na mikrobiologické úrovni v molekulární genetice že DNA se mění podle toho, co k němu vysílá naše vědomí. Když je člověk smutný- DNA se roztahuje, a proto dochází ke smrti buněk a rozvinutí DNA a netvoří se aminokyseliny. Pokud člověk miluje tak se DNA opět spojuje.

Je také známo, že strach má nižší vibraci a proto také přeskakuje a nemůže projít všemi nukleotidy DNA a proto také vzniká poškození DNA.

Naopak Láska má mnohem vyšší frekvenci a proto může proházet všemi nukleotidy DNA a to zabezpečuje správnou torbu peptidů a dalších látek.

Strach je velmi špatný kuchař a přitahuje to, z čeho máme strach a to je dnes cílem vládnoucí elity, politků a i TV, udržovat nás ve strachu a depresi, protože v takovém stavu je člověk velmi ovlivnitelným podprahovým vjemům, které jsou podsouvány v reklamě, ve zprávách a ve stresu člověk utrácí mnohem více než ve stavu štěstí. To jsou prokazatelná fakta, které se dnes běžně zneužívají v náš neprospěch. Chybí nám dnes pozitivní vzory, kde jsou postavy jako byl Svatý Václav, Karel IV, kde jsou ty pozitivní postavy a herci jako je Jindřich Plachta, Smolík, a jiní? Místo toho se musíme dívat na přiblblé seriály typu gympl, atd, atd., na úchylné reklamy, z kterých se zvedá žaludek, z TV se stala stoka, naše politika je další stoka korupce a mafie. Kde je to pozitivní?

Jedna věc je být pozitivní a druhá věc je umět rozlišovat dobré od špatného, Otázka dobra a zla je relativní, jako všechno, ale mluvím zde o dobru jako takovém, a o zlu, kdy nás někdo ždíme, okrádá nás a dělá z nás dementy, že nejsme schopni si spočítat, že za pár let s takovou politikou by byla většina žebráků v kanálech a pár nenažraných prasat by se koupalo v přepychu.

Není potřeba být agresivní, píši zde o významu Lásky a že má vyšší vibrace a zároveň používám taková slova o politice apod. To je jen ukázka toho, jak funguje lidské vědomí, ve dvou sférách – Jin a jang – což neznamená, že jedna je negativní a druhá pozitivní, ale že čím vyšší je vibrace tím více vnímáme i rozdíly a vidíme souvislosti. Ale je potřeba eliminovat to zlo, nebo naše děti jednou nebudou mít nic. Všímáte si, že píšu – naše děti jednou nebudou – to znamená, že jaksi podvědomě moje mysl přijímá to, že život bude pokračovat a to je přesně to co je potřeba, myslet pozitivně do budoucna a mít nějakou budoucnost. Staří lidé v domově důchodců, co nemají budoucnost umírají velmi rychle,  A stejně jako je hmota hmotou jen proto, že jí pozorujeme naší myslí, tak se naše budoucnost stává budoucností jen proto, že na ní zaměříme svoji mysl.

Celé roky jsem učil své žáky na kung fu a celé roky říkám lidem, že „ Naše mysl ovlivňuje náš svět a naší budoucnost, podle toho jak myslíme a žijeme, podle toho bude naše budoucnost. To co jsme nyní není to, co jsme nyní, ale je to částečně výsledek toho, co a jací jsme byli předtím. Ale lze to změnit právě tady a teď. To jsou staré pravdy taoismu a zen budhismu. A dnes toto potvrzuje kvantová fyzika.

To znamená i to jak máme přijímat toto datum 21. 12 2012. V numerologii toto číslo znamená 11 a to je speciální a velmi zvláštní číslo, které nazývám Ghándí efekt – to znamená, že když je doba opravdu někde na pokraji, tak se objeví výjimečná osobnost jako byl Ghándí nebo Budha,  Nostradamus a jiní, kteří přijdou s převratnou myšlenkou a dokáží přesvědčit masy o nových myšlenkách a směru. Tito lidé v čísle 11 jsou právě ti, kdo přináší skvělé nápady na zlepšení a nové převratné objevy a ideály.  A to je přesně toto datum.

To neznamená, že by měl být konec světa a ani to neznamená, že by jsme hned začali meditovat a číst si myšlenky a být všichni Budhové nebo andělé. Ani to neznamená, že by se Mayové spletli ve svých výpočtech. To jen znamená, že Mayové označili konec starého a počátek Nového věku. Jaký bude ten Nový záleží na nás a měli jsme dostatek času a věřím, že ještě máme čas hodně změnit, právě nyní a právě teď.  Mayové říkají, že jsme v 5 cyklu, kdy je poslední šance něco změnit, a 22  . 12 2012 mají obrovský obřad v Chichen Itza.

Tento datum ale neznamená ani to, že se nic nestane a nebudou problémy. Proto jsem se snažil pospat souvislosti, že nic není jednostranné a pravdu má trošku i ta druhá strana a je lépe být připraven, ale ne vystrašen, je lépe vědět, co můžeme udělat, než se klepat strachy, že nelze nic změnit.

To znamená, že by jsme měli být v klidu a snažit se popřemýšlet nad svým životem, kdo jsme, kde jsme a kam jdeme, tak jak se mě ptali kdysi asijští učitelé a to by nám mělo pomoci. Máme ideální podmínky, protože spousta věcí nám pomáhá, jako ta zvýšená vibrace z fotonového pásu středu naší galaxie, jako je vibrační mechanismus planety Země, která koresponduje s vibrací našeho srdce a spoustu dalších mechanismů.

Buďme hlavně také realisti a nečekejme, že mimozemské civilizace něco vyřeší za nás a nebo že se najednou něco stane a my všichni budeme najednou osvícení. Podívejte se na největší korporace, jaké mají plány do budoucna. Já jsem jen malý člověk a co vím já jen zlomek toho co vědí ti důležití lidé tam nahoře, myslím ti pozitivní.  Já osobně se nepovažuji za věštce a sám přesně nevím, co se stane, a nechci a nemám to srdce hazardovat s něčími životy a říkat, že vše bude dobré a nebo že bude konec světa. Proto jsem věnoval a stále věnuji svůj čas studiu těch nejlepších a nejznámějších, učím se od nich a přemýšlím o tom, co říkají. Jsou ale věci, co vím a myslím že už je ví spousta lidí. Třeba to, že tu nejsme sami a nikdy jsme sami nebyli, věřím tomu a vím, že vše je se vším spojeno a že naše myšlenky určují náš budoucí směr a mockrát se mi to v mém životě potvrdilo. Není to sice tak jednoduché vysvětlení a jsou samozřejmě i různé výjimky, ale v podstatě jde o nás, jak nasměrujeme svou mysl. Vím a jsem přesvědčen, že by jsme se mohli dožít nějaké velké potopy, protože jsem mělo už pár vizí, jako mnoho lidí, ale nemám z nich strach, protože to vše je jen útržek z paralelních realit, které nás mají nasměrovat, aby se právě toto nestalo a v případě, že by se to skutečně stalo, tal vědět, co dělat.

Z regresní terapie, z klinické smrti, z výzkumů je známo, že lidský život a podstata pokračuje i po smrti a je to jen přechod do další dimenze, což neznamená, že bychom měli zemřít, ale tak jak praví proroctví a jak tvrdí nejlepší vědci, že jsme na prahu Nového věku, kdy sami musíme změnit to kolem. Znám lidi, kteří mají velmi živé a velmi prokazatelné zážitky kontaktu s mimozemskými entitami, kteří prošli hlubinnou regresí v hypnóze a ti vypráví, že mimozemské rasy mají o každém své záznamy kde je popsán jejich život v minulosti i budoucnosti a všichni máme cíl postoupit dále a že naše budoucnost je tak fantastická, že si ani nedokážeme představit.

Vůbec nebudu překvapen, pokud se tu zjeví hvězdná flotila, protože se zasměju a řeknu si, že to konečně začalo v dobrém a jen budu doufat, že se mezi těmi s ufouny najde někdo s kým se budu moci zasmát. Víte, smích je tak důležitá věc, hodně se vždy zasměju nad tím vtipem o Mayském kalendáři, kdy se Mayský kněz při psaní svého kalendáře najednou podívá na svého kolegu a řekne: „ A kruci, došel materiál“ hehehe.

A smích je také věc, kde se vzal a odkud se vzal a proč nám byla dána schopnost smíchu? Prokazatelně existuje i v té božské dimenzi, jak popisují zážitky z klinické smrti a i další lidé, kteří mají výjimečné zážitky. Je to velký dar umět se smát a bavit. A smějí se nejen lidé, ale i ty bytosti v jiných dimenzích jako je ta božská, kterou člověk vnímá po smrti.

Hlavně je potřeba se zbavit strachu a toho se dosáhne jednak smíchem a pak hlavně Láskou.

Počítejte s tím, že 21. 12 2012 bude spousta lidí blbnout a může se stát cokoli, ale nemějte strach, naopak udržujte si klid v nějaké dobré společnosti a myslete na budoucnost, je jasné že 24. 12 budou plné noviny toho, co kdo a kde někdo vyvedl. Pamatujete kolikrát už křesťané prohlašovali konec světa a nikdy se nic nestalo? S tím počítám i nyní. Naštěstí už i papež prohlásil, že podle jejich názoru žádný konec světa nebude a tomu lze věřit, protože jeho prohlášením má na svědomí miliony oveček, kteří věří jeho názoru, a kdyby se něco opravdu stalo, jak by se k němu asi zachovali na onom světě?

Jedna věc je velmi důležitá pro další období, vždy říkám, že bude potřeba šikovných lidí. Dojde konečně k uvolnění volné energie, tyto snahy tady jsou už spoustu let a již se používají, ale v masovém měřítku se uvolní doufám velmi brzy. A pak bude potřeba mnoho věcí předělat a to samé platí i s lidmi. Spousta lidí bude ve starých kolejích a budou hodně zmateni nejen tím co se děje, ale třeba tím, že kolem jeho baráku budou procházet Ufouni a pak bude potřeba někdo, kdo ho s nima seznámí :-))))

Určitě ale dojde k zásadním prohlášením a novým informacím, které nás změní, Pár jich už proběhlo a nikdo tomu nevěnoval příliš pozornosti, jako bylo prohlášení papeže o mimozemských rasách. Je zde i názor, že v tento den nastane zatmění,  které potrvá několik měsíců až do února, ale to je jen další dezinformace v rukou těch, co nás chtějí mít pod pantoflem, údajně to tvrdí tibetští mnichové, ale kdyby to byla pravda, sám Dalajláma by se o tom zmínil, protože budhističtí mniši nelžou a ani dalajláma by si nevzal na svědomí neříci lidem tak zásadní věc.

Nastane ale hodně změn v našem osobním životě a vidím to poslední roky neustále jak rychle se vše mění a jak zásadní změny nastávají. S tím je potřeba počítat, že i my sami budeme procházet změnami vědomí, nálad, myšlenek. Ale právě proto nám radí ti nejlepší klid a víru a hlavně Lásku.

 

Přeji všem mír a klid v duši, mír všem bytostem dobré vůle a aby tento den byl naopak tím dobrým, protože nás čekají Vámoce a moje oblíbené řízečky :-)))) A doufejme, že nepřijde ježíšek s anténkama, ale přijde ten skutečný s dárečkama pro každého.

 

 

21.12 2012 - 3:03 hod - přesný čas odpočet Mayského kalendáře, kdy končí starý věk a začíná Nový je 12:11 v poledne našeho času. UTC time - Universal time - přeji všem aby to bylo něxco jako Silvestr, kdy si každý přeje něco dobrého. kromě řizečků třeba LÁSKU, ŠTĚSTÍ, SVĚTOVÝ MÍR HEHE, SOUCIT, MOUDROST, ODPUŠTĚNÍ, HOJNOST, SOUNÁLEŽITOST ATD.

Aktualizováno Úterý, 25 Březen 2014 10:09