Chce naše vláda zabít a nakazit co nejvíce lidí koronavirem? – II část
Napsal uživatel Petr Kulík   
Čtvrtek, 26 Březen 2020 19:08

Chce naše vláda zabít a nakazit co nejvíce lidí koronavirem? – II část

 

Od začátku varuji ohledně nebezpečí koronaviru, hned v prvních článcích jsem kritizoval a upozorňoval na to, jak naše vláda hazarduje s životy občanů. Od začátku jsem byl zhrozen prohlášením bývalé hl hygieničku celého Vesmíru a ČR, že koronavirus Čechům nehrozí, dokonce i minstr zdravotnictví tehdy plácal a LHAL, že koronavirus je jen druh lehčí chřipky a úmrtnost není tak velká, od začátku lhali, že máme dostatek zdravotnických zásob. Od počátku jsem zveřejňoval videa z Číny, jak otřesná a hororová je tam situace. Sleduji jak od počátku politici a vláda za každou cenu nutí choti lidi na smrt do továren bez ochranných prostředků. Na začátku estebák Babiš vykřikoval, že občané roušky NEPOTŘEBUJÍ !!! a musí jít jen do zdravotnictví. Pak se najednou někdo ve vládě jakoby probral, protože v Itálii se objevilo druhé ohnisko nákazy a umírali lidé, ale vláda stále nařizovala a nařizuje chodit lidi do továren. Pak vláda na oko zavedla jakási opatření a začal jeden průser za druhým, fatální nedostatek zdravotnického materiálu. Atd atd….

Na 14 dni jsem se odmlčel a nic jsem nepsal, sledoval jsem a stále sleduji do jakého průseru se řítíme. Upozorňoval jsem už 31 prosince 2019 v předpovědi na 2020, že bude nutné uzavřít hranice a zabezpečit domovy, tedy zásoby potravin, ochrana proti krádežím apod. A s tím souvisí i karanténa. Nyní už 14 dní sleduji jak se to všechno bortí. Jak vláda čím dál více riskuje životy občanů, tím že nezavřela ihned hranice a dovolila se tu courat nakaženým, turistům, Italům z nakažených oblastí. Hodně těch chyb a lží jsem popsal v prvním díle článku. Tedy jaká je situace po 2 týdnech ? Nejprve si ale připomeňme důležité zákony které vláda vědomě porušila a stále porušuje a týká se to genocidy, obecného ohrožení apod.

 

 

 


§ 152 Šíření nakažlivé lidské nemoci, SARS 2 COVID-19, 20.03.2020 14:52:23

(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. (2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví. (3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt. (4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob. (5) Příprava je trestná.

 

Zde je další zákon popsaný  jednom komentáři :

„Zákon o veřejném ohrožení z nedbalosti, 2.zlá pani, 21.03.2020 12:52:04

Všichni vládní a parlamentní činitelé patnáct let dozadu jsou v plném rozsahu odpověďni za nastalé veřejné ohrožení zanedbáním péče o civilní ochranu obyvatelstva a vybavení k tomu potřebné,které pro ně ze zákona vyplývá. Stejně tak policisti, kteří mají v první řadě povinnost kontrolovat dodržování zákonných nařízení a stejně tak všech dotčených - tedy všech - uředníků na všech státních úrovních za to,že přehlíželi zanedbání civilní ochrany a tozcela úmyslně - jak řekl Blbiš - nikdo nemohl předpokládat, že bude potřeba tisíce roušek. Sprostý alibismus a Hamáček to kreje, páčto namísto, aby pohnal odpovědné úředníky k odpovědnosti, stejně tak osoby, které i přes doporučení úředníků tyto neuposlechly, k odpovědnosti trestu odnětí svody stejně tak jako všechny další osoby v tomto státě, které se dopustili trestného činu veřeného ohrožení a jsou trestáni odnětím svobody na 6 měsíců až 22 let . Tyto osoby propadnou jak osobní svobou tak majetkem ve prospěch státu. Všem stejným metrem prosím ano? Pan Hambáček by měl jít příkladem a do tepláků se poslat automaticky už je ze ten terror a nesmyslnou buzeraci na silnicích a následnou ouřední šikanu a trestání již jednou potrestaných a tím tak suplovat státní kasu, která je totálně prázdná pro neschopnost, což je opět veřejné ohrožení z nedbalosti. A nemyslete si, už to tady dáváme do paragrafů a bude to viset všude. Už si ani nevrznete, kromě Kradouska, ten bude pod dozorem vrzat až do ouplné smrti vyděšením v hodně hluboké samotce!!“

 

 

Krizová situace, pandemie a ohrožení státní bezpečnosti

Jakákoli Krizová situace, pandemie a ohrožení státní bezpečnosti má svá pravidla a postupy a tyto postupy musí mít stát ze zákona připravené. Pokud tyto postupy někdo ve vládě nemá, tak je to na kriminál odpovědných lidí které opět souvisí s ohrožením velké skupiny obyvatel a to jsou nejpřísnější tresty, tím spíše, když je to organizovaná skupina lidí ve vládě, co rozkradla zásoby, sklady a zařízení Civilní obrany- CO .

My starší lidé, kteří jsme zažili období komunistů si pamatujeme, jak jsme ve škole měli civilní obranu, jak jsme chodili na pochodové cvičení s plastovými pytlíky na nohách a rukou, jak nám všem povinně ve škole měřili velikost masek a učili nás co se má dělat v případě chemického nebo biologického útoku. Tehdy jsme z toho jako děti měli srandu, ale až dnes nám docházejí souvislosti. Ale všichni, co toto zažili vědí, že tehdy byly kompletně zařízené obranné kryty a bylo připravené zařízení a pomůcky v případě mnoha útoků, včetně chemických, atomových nebo biologických. To všechno se po roce 1989 rozkradlo a vytunelovalo.

Zde je další komentář, který to vystihuje:

Současný cirkus je trapný a je vidět, jak připraven stát na krize, které nemusí být pouze infekce!!, Dobrodej, 21.03.2020 10:57:28

Za toho blbého socíku měl stát pro každého občana / cca 15 milionů lidí / plynovou masku s filtrem, i pro děti a jiné prostředky CO / balíček protichemické a bakteriologické ochrany s dezinfekcí a další potřeby - pláštěnky, galoše apod. / !!! Dnes není stát schopen zajistit pro občany ani roušky, což je kus látky se dvěma kalouny!! Tak si říkám, kam jsme se to dostali , kdy podporujeme ustavičný růst na dluh!! CO měla mnoho dalších potřeb , velké filtroventilační jednotky a stanice očisty a mohl bych ve výčtu pokračovat!! To všechno bylo za blbečka Havla rozkradeno a zničeno a dnes by se hodilo!! Komu vadily zásoby CO , které bylo možné pouze postupně obnovovat a dnes bychom byli za vodou! Také zde byly jednotky armády, které byly vycvičeny a určeny k očistě po bakteriologickém útoku a ty by se dnes hodily a hlavně měly mnoho potřebné techniky a vybavení, které i po letech bylo použitelné a účinné!! Kdo dopustil zničení a rozkradení tohoto vybavení CO? Můžeme diskutovat o množství, ale nikomu zásoby CO nemohly vadit, jenom šmejdům a kriplíkům z okolí blbečka Havla!! Teď nemáme ani roušky, v zásobách SHR jich bylo deset tisíc!! To je úroveň státu v roce 2020 , v rozvinutém "kapitalismu" , který se spíše má jmenovat "finanční feudalismus" a podle toho se také k občanům chová!!“

 

Při tako vážných situacích jako je biologický útok, pandemie apod se  musí postupovat podle PLATNÝCH A ZAVEDENÝCH POSTUPŮ. Jak je vidět, tak takové postupy asi někam zmizely?‘‘ Ale tyto postupy musí mát každá vláda připraveny. Pokud je vláda nemá, tak je to trestuhodné a  opět je potřeba nejpřísněji trestat pachatele tohoto zločinu. Pak je tu ale i varianta, že tyto postupy stát má ale nepostupuje podle nich a to je opět případ pro důkladné prošetření a nejpřísnější tresty pro pachatele !!! Jde o životy lidí !!

 

Opravdu nejsem expert, ale stále si pamatuji, co nás učili na základce v hodinách civilní obrany a ochrany a stále si pamatuji, ta cvičení a hodně věcí se dá vyhledat volně na internetu. Hodně informací se dá vysledovat jak to začalo a postupovalo v Číně, kde nákaza oficiálně začala, a jaká opatření tam zavedli.

V krizových situacích  MUSÍ vzniknout tým specialistů, kde jsou zastoupeny všechny obory pro takové situace – 1. armáda – pro ochranu hranic, armádní protichemická jednotka a jednotka specialistů lékařů pro boj s biologickými nákazami, logistika atd…

2. Nejlepší specialisté v oboru virologie, epidemiologie, a dalších oborů. V žádném případě nelze tuto roli svěřit jen jednomu člověku, který ještě ani nemá nejvyšší bezpečnostní prověrku a u kterého není jasné že bude postupovat jak má a nebude hájit zájmy jakékoli politické nebo další skupiny, ale musí to být TÝM vědců!! Toto lze i bez bezpečnostní prověrky, ale musí to být tým a ne jen jeden člověk.

3. Specialisté na zásobování a logistiku – to je klíčová oblast, protože ta musí řešit distribuci a pohyb – logistiku zdravotnického materiálu, zásobování potravin, zásobování hygienických prostředků léků, přesun technika lékařských týmů – tzn, dostatek sanitek, vrtulníků, nákladní dopravy atd atd.

4. Policejní složky – které musí zajistit pořádek a dodržování výjimečných zákonů a nařízení. Zajistit ochranu občanů a zajistit společně s armádou hlídaní a CHOD KLÍČOVĚ DŮLEŽITÝCH ODVĚTVÍ  jako jsou elektrárny, čističky odpadních vod, potravinové sklady a sklady zdravotnických a hygienických prostředků. Zabezpečit ochranu a ostrahu klíčových budov, jako karanténní oddělení, nemocnice nakažených atd…. atd….

5. Specialisté na obor potravinářství, zemědělství a průmyslu, kteří musí spolupracovat s ostatními experty a vyhodnocovat situaci, zda máme dostatek potravin a na jak dlouho. Zda je dostatek lékařských a hygienických a dalších prostředků. Pokud je nedostatek tak okamžitě sestavit plány výroby zdr materiálu, potravin atd atd……

6. Specialisté na komunikaci a média, jak sestavit informovanost obyvatel  PRAVDIVĚ informovat o počtech nakažených, postižených oblastech, jak a kdy a kde masově zajistit předávání informací všem občanům a to i těm co nemají internet, nebo někdy i TV apod. Zároveň v tomto týmu musí být specialisté z řad psychologů a psychiatrů jak předávat informace, jak je formulovat, zajistit doporučení a postupy v krizových situacích, zajistit dostatek telefonických horkých linek prio poradenství a pomoc lidí atd atd…..

 

Těch oborů by bylo minimálně 12, ale opravdu nejsem specialista a nemohu zahrnout všechna odvětví a všechny složky, ale hlavně toto už musí být ze zákona známo, připraveno a zavedeno v krizových plánech. Tyto plány buď vláda nemá a nebo je vědomě a bezohledně porušuje.

 

A nyní se podívejte, jak postupuje naše vláda

Už v době, kdy začala koronavirová epidemie v Číně bylo jasné jaké hororové scénáře se tam ukazují, jak nestíhají spalovat mrtvé a jak nestíhají krematoria spalovat mrtvoly, jak zakazovali pohřby, aby nedocházelo k dalším nákazám a přenosu. Tehdy toto v médiích zesměšňovali a pokládali to za fake news. Ale videích z Číny jsme viděli vyčerpané lékaře a přeplněné nemocnice a kolaps zdravotnictví, nemocnic apod. |viděli jsme jak v Číně izolovali jejich megaloměsta a některá z nich má více obyvatel, než je v celé naší republice!! Viděli jsme jak roboti dezinfikovali ulice, budovy, nádraží a vše co se dalo. Toto vše už bylo jasné na začátku ledna!!!!

A co dělala naše vláda ? Nic!! Lhala, že nás se netýká, že je to je jen lehká chřipka! A dokonce i dnes je stále spousta duševně nemocných, kteří bohužel zastávají i důležité funkce a tvrdé že to je jen chřipka. Naposledy jsem viděl na Barandov Tv duel, kde vystupovala nějaká primářka z politické strany Pirátů, rádoby specialistka na mikrobiologii a ta tvrdila, že děláme jen paniku a že počty mrtvých jsou zkreslené že většina z nich neumřela na koronavirus a že vláda zbytečně straší lidi!! A tato psychicky nemocná osoba stále zastává svou funkci a nikdo jí nestíhá?!!!

Vláda lhala, že my v republice jsme v bezpečí před koronavirem a že jsme připraveni a máme dostatek í potravina  zdravotnického materiálu. Lhali, že nemocnice jsou připraveny

A  OD ZAČÁTKU VYKŘIKOVALI, ŽE LIDÉ MUSÍ CHODIT DO PRÁCE A MUSÍME UDRŽET EKONOMIKU!! TAKŽE O CO JDE ??? JDE O ZDRAVÍ A NEBO O PENÍZE?!!! Na toto se ptám od začátku, co sleduji tiskové konference a tisková prohlášení vlády a čím dál více jsme zděšen !!

 

Nyní je 25 března a všechna opatření co vláda nařídila selhávajáí. Je nedostatek zdr materiálu, složitě se nakupuje z Číny a lítají v tom mraky peněz a nikdo nemá přehled kdo si kde a kolik ulil, jaké úplatky v tom jsou. Samozřejmě, že některé úplatky za nákup materiálu byly a jsou asi nutné abychom vůbec něco dostali. Ale všichni už máme zkušenost , že naše politická mafie kradla, krade a krást a bude a to se týká i nákupu zdr materiálu a toto bude nutné velmi důkladně prošetřit, kdo se kde kolik ulil a vytuneloval.. Znovu připomínám, dají se odpustit snad jen případy úplatků dodavatelům z ČÍNY a leteckým a dopravním společnostem, které k nám materiál dovážejí. Ale bude potřeba zjistit a prošetřit, kolik firem napojených na české mafiánské podnikatele z toho vytěžili a co a kde tunelovali, protože to jsou obrovské částky. Hodně se nyní diskutuje o zmizení 5 milionů zdr roušek, které se ztratili estébákovi Babišovi, a když se najdou firmy a lidé do toho zapojeni, tak tito mlčí, lžou a tají.

Takže kde je ten krizový tým??? Jakýsi krizový štáb se zavedl se 2 týdenním zpožděním a dokonce i protiprávně, protože to musí být podle platných i právních pravidel, ale místo toho se objevil nějaký samozvaný tým jakéhosi krizového štábu, kde se do čela pasoval estébák Babiš, který na začátku vykřikoval, že lidé nemají dělat paniku, že občané roušky nepotřebují apod, a bývalý zpěvák ze superstar bez lékařského vzdělání  podobě ministra zdravotnictví, který od začátku , vykřikoval, že koronavirus je jen chřipka, že máme dostatek zdravotnických pomůcek. Dále je tam ministr průmyslu, který vede dvě ministerstva zároveň a není odborník ani na logistiku, ani na průmysl. Pak tam  byla výživová poradkyně alias hlavní hygienička Vesmíru, co vykřikovala, že  Češi se bát koronaviru nemusí, kterou naštěstí už vykopli, budiž jí země lehká. A pak tam byl jakýsi epidemiolog Primula, který zezačátku mluvil rozumně. Ale nakonec se ukázalo, že je možná dobrý specialista v některím oboru, ale rozhodně není specialista na pandemie a virologii a už vůbec není specialista na krizové pandemické situace. Jeho grafy a předpoklady se možná dají použít u něho na universitě u studentů, ale rozhodně ne na pandemii koronaviru!!!

Tak toto je náš tám specialistů na tak závažnou krizovou situaci!! Politika, politika, prachy, kšefty, egoismus, narcisismus a zase jen mafiáni a lži !!!! A Místo aby tam byli skuteční odborníci, tak je tam tato banda zločinců, co riskuje lidské životy. A každý z nich má kolem sebe desítky poradců a firem, co jim radí a kolik to celkem stojí?!!!! Místo aby tam byli skuteční odborníci ??

Až po dlouhé době konečně dali dohromady nějaký krizový štáb, kde zasedli i jiní představitelé armády, policie apod. Tohle je všechno obrovsky drahá záležitost a stojí to obrovské peníze!!! A Výsledek je chaotické řízení, příkazy a zákazy, které ani nedokážou vymáhat a naplnit ani obhájit, polovičaté a dokonce i idiotská nařízení, jako bylo to, že Češi, co se vrací z nakažených oblastí v Itálii musí do karantény po návratu do ČR , ale Italové a další cizinci se tu mohou pohybovat volně a přenášet nákazu dál. Ošetřovné dávají těm, kdo má děti do 13 let. Koho proboha napadlo to číslo 13 a jaký je rozdíl mezi 13 letým a 14 letým dítětem v době pandemie?!!!!

 

Hranice nedokázali uzavřít hned a místo toho estébák Babiš lhal, že hranice uzavřít nejde!! Ale už druhý den uzavřel hranice jiný stát a najednou to šlo!! Babiš a rádoby ministr zdravotnictví vykřikoval, že hranice uzavřít nelze, že by vznikaly kolony, že testování by stejně bylo k ničemu, protože testy by byly negativní a že by nastal kolaps a stálo by to moc peněz a je to nerealizovatelné!!!

 

Nejenom, že neuzavřeli hranice, ale DOVOLILI LIDEM cestovat do nakažených oblastí a po návratu ani nedokázali zajistit jejich přísnou karanténu a přísné postihy!!! Nechali je přísně pobíhat a nakazit jiné. To udělali až následně a vyhlásili, že šíření koronaviru je trestný čin. Ale vláda měla povinnost IZOLOVAT DO PŘÍSNÉ KARANTÉNY všechny, co se v nakažených oblastech vyskytovali.

Vláda si byla velmi dobře vědomá, že lyžaři v postižených oblastech sem zavlečou nákazu a nakazí další lidi a budou kvůli tomu umírat lidé, zavírat se firmy a továrny. Veškeré ztráty na životech a finanční ztráty padá na hlavu těchto mafiánských amatérů, co si hrají na vedení národa a ohrožují lidé na životech!!

Vláda si je velmi dobře vědoma jak se nákaza přenáší a její povinností bylo studovat, jak probíhala epidemie c ČÍNĚ A JAK PŘÍSNÁ TAM BYLA NAŘÍZENÍ A ZÁKAZY. Ale místo toho přikázala celorepublikovou karanténu a zákaz veřejných a kulturních a dalších akcí do 5 osob a pak se objevila další nařízení a úplná karanténa, kdy ž se zavřely bary, hospody a mnohá další zařízení. Ale zároveň tahle vláda mafiánů nařizuje dále chodit lidem do fabrik, kde jsou stovky a tisíce lidí a bez ochranných prostředků!! Prostě idiotská polovičatá a neúčinná opatření!!! \posílá nadále lidi nakazit se do továren, ale na veřejnosti pokutují lidi co nemají roušky.

Já samozřejmě souhlasím s těmi zákazy, ale od začátku říkám, že bylo potřeba uzavřit OIHNED HRANICE A DO 3 TÝDENNÍ KARANTÉNY UAVŘÍT VŠE, CO NENÍ NEZBYTNÉ PRO ZÁKLADNÍ FUNGOVÁNÍ STÁTU!!!! To bylo a je přece hned jasné ze zkušeností z Číny  A to samé také dlouho doporučují experti a hlavně čínští špičkoví specialisté, kterým se nyní podařilo pandemii zvládnout!!

 

PROČ TOTO NAŠE VLÁDA NEUDĚLALA A PROČ NEUZAVŘELA HRANICE A NENAŘÍDILA KARANTÉNU NA 3 TÝDNY?!

Protože jim jde jen o peníze o zisky a na lidi úplně kašlou!!!!! Od začátku lhali a stále lžou, že toto nikdo nemohl čekat a předpokládat, ale to  je  LEŽ!!! Všichni dnes už vědí, a měli to vědět hned jak to začalo v ČÍNĚ!! Hlavně stále na tiskovkách vykřikují že lidé musí chodit do práce, aby ekonomika fungovala, takže jasně říkají – lidi jsou nám ukradení, hlavně business musí pokračovat!!!

Jak sami vidíte, ta vláda, co se pasovala do role vládnoucí elity sama pomáhá VĚDOMĚ ŠÍŘENÍ

NÁKAZY A OHROŽUJE ŽIVOTY OBČANŮ A TÍM JE OSOBNĚ ODPOVĚDNÁ ZA SMRT A VŠECHNY NÁSLEDKY EPIDEMIE!!

 

Situace nyní a co dál

 

Nyní už je koronavirus po celém světě a v Itálii, Španělsku a dalších státech umírají lidé, nemocnice kolabují a vidíme videa z Itálie a ze Španělska, kde pláčí lékaři, že jsou na konci sil, že nestíhají odklízet mrtvoly a ošetřovat. že nemají dostatek lékařů, pomůcek apod!! V mnoha státech už mají nařízení neléčit a neošetřovat lidi na 65 let a musí je nechat doma s koronavirem umřít!!! Evropa a USA se staly dalšími centry nákazy. V Itálii v Bergamu už nemají kam dávat mrtvoly lidí a tak je armádní auta převážejí jinam!!!

 

A co naše vláda? Poučila se nějak a udělal další tvrdé kroky a opatření k zamezení nákazy ?? Ne!!!

1. Naše vláda udělala jen poloviční a idiotské poloviční opatření!! Ven nesmíte, na ulici jen max ve dvou, aby jste nikoho nebo sebe nenakazili, ale do fabriky se stovkou lidí musíte, i když stále nejsou ochranné prostředky!!!

 

2.  Uběhly 3 měsíce od začátku nákazy koronaviru a my stále ještě nemáme ochranné roušky pro základní profese jako jsou prodavačky, a hlavně všechny lékaře na infekčních odděleních. Lidé si nakonec začali šít roušky sami !!!

 

3.  Stále probíhá lhaní a zatajování o skutečném počtu nakažených. Ze začátku to stále tajili a počty nakažených jsme se dozvídali jen na nějakých tiskových konferencích. Prostě ajili skutečné počty a stále je tají. Pak zřídili jakýsi centrální web na koronavirus, kde měly být počty, ale opět tam neudávali skutečné počty, protože hygienické stanice už věděli o počtu nakažených odpoledne a přesto se na webu vlády tyti výsledky objevily až další den!! Mnoho lidí už nadávalo a žádalo skutečné počty a skutečné oblasti nakažených, aby se vědělo, kam lidé nemají chodit , aby se nenakazili a kterým místům se mají vyhýbat. Ale vláda  NAOPAK ZAKAZUJE ZVEŘEJŇOVAT !!! A omlouvá to tím, že lidé prý chtějí lynčovat lidi, co bezohledně přijeli z nakažených oblastí a nedodržují karanténu. Ano takové případy se vyskytly, ale to není chyba lidí, co se bojí nákazy . To je zase chyba vlády, že na to není připravená a že to vede banda idiotů, co nedokázala zakázat pohyb osob!!  Takže nyní se tají,, kde jsou oblasti nákazy a skutečné počty nakažených osob a tak se koronavirus dále šíří dál!! Zase za to nese odpovědnost vláda i za všechny mrtvé co přijdou!!! Ona může za to že zde neodpovědní lidé roznesli nákazu, ona jim to nezakázala a nedokázala izolovat. Vláda nedokáže ani vydat nějaká opatření a zákazy proti tomu aby lidé lynčovali nezodpovědně osoby?!!! Kdyby byli ti lidé v karanténně poctivě a dokázala je policie ohlídat, tak k žádnému lynči a rozhořčení občanů  ze strachu z nákazy nedojde!!!!  PANIKU VYVOLÁVÁ HLAVNĚ TO, ŽE LIDÉ UŽ TUŠÍ, ŽE NAKAŽENÝCH JE MNOHEM VÍCE A NEVĚDÍ, KDE SE MOHOU A NEMOHOU POHYBOVAT,  KDE JSOU RELATIVNĚ BEZPEČNÉ OBLASTI !!!!

 

4.  Dnes došlo k průlomu a hlavní hygienik Prymula vyhlásil, že vláda chystá inteligentní karanténu, kdy budou pomocí mobilů a platebních karet sledovat karanténu, což by bylo vpořádku, ale zároveň prohlásil, že to udělají proto, aby mohli uvolnit karanténu, aby mohla fungovat ekonomika!! To znamená, že se nákaza rozšíří ještě víc a veškerá opatření doposud jsou k ničemu!! Už teď je jasné, že u nás to dopadne jako v Itálii, ale tím, že uvolní karanténu, tak to bude ještě horší!!

 

Počet testovaných je příliš malý

Počet testovaných osob je příliš malý a od začátku jsou obrovské problémy s testováním a chaotická nařízení vlády, kdo a za jakých podmínek se může testovat. Lidé se marně dožadují testování a jsou odmítáni, i když byli v kontaktu s nakaženými, od začátku jsou problémy s tím, koho otestují, linky hygieny jsou přetíženy. Telefonní linky a callcentra, které si vláda vybudovala a nebo najala jsou permanentně přetížené. I v tomto vláda selhala a selhává, protože nedokáže najmou kvalitní callcentra, aby se dalo dovolat.

Nakažených je ve skutečnosti mnohem více a vláda má od začátku problémy s počtem testovacích míst a domítala udělit i souhlas s třestování od soukromé laboratoře Tilia, kde jejich doktorka jako první otestovala první případy koronaviru u nás a za MNOHEM NIŽŠÍ CENU NEŽ OFICÁLNÁ MÍSTA URČENÁ VLÁDOU!!! A jako poděkování, nejprve paní doktorku pomluvili, že je nakažená a neumí odebírat vzorky a nakonec jí zakázali udělovat testy, že prý nesplňuje standardy ISO apod, ale tyto by stály přes milion a laboratoř si to nemůže dovolit!!!

 

Statistiky o počtu nakažených jsou zpožděné a vůbec nejsou reálné, protože se je dovídáme se zpožděním. Jak už jsem psal, hygienické stanice mají zákaz zveřejnit počet nakažených !!! Nejen , že je málo testovaných a nedostatek testovacích míst, ale  čím dál více lidí podezřívá vládu, že čachruje a podvádí s počty nakažených, protože se je dozvídáme pozdě!!!

 

Vláda neustále říká, že chce aby lidé chodili do práce, i když je stále nedostatek roušek a ochranných prostředků, to znamená, že nutí lidi aby se nekazili. Neustále lžou, že nelze uzavřít hranice, že nejde toto a tamto!!  Neustále lžou, že nebudou uzavírat města, ale hned druhý den uzavřeli pár vesnic okolo Uničova. Ale Prahu prý za žádnou cenu uzavírat nebudou a přitom je v Praze nejvíce nakažených !! San Francisko bylo úplně uzavřeno před pár dny a Prahu uzavřít nejde ?? Tohle má být odborník na epidemiologii, co odmítá uzavřít ohnisko epidemie?!!!

 

Zde je k tomuto další výstižný komentář:

„STEBÁKU TY VANDRÁKU TADY SE UČ! OD OPRAVDOVÉ ELITY!, MOTYLE, 25.03.2020 15:14:25

Putin vystoupil s projevem k národu kvůli situaci s koronavirem v Rusku. Hlasování o změnách ústavy bude odloženo.„Díky zavčasu přijatým opatřením se nám zatím daří omezit široké i rychlé šíření nemoci,“ řekl prezident ve svém projevu k občanům na televizní stanici.„V současné době je nesmírně důležité zabránit hrozbě rychlého šíření nemoci (koronaviru, pozn. red.). Proto prohlašuji, že se příští týden nebude pracovat, ovšem za podmínky zachování platu,“ uvedla ruská hlava státu.“

 

Zde je další komentář, který vystihuje situaci :

 

Lukáš Svoboda, Děčín IX- Bynov

Dnes 19:08

Jednoduchá matematika, když budeme počítat, že máme cca 20000 lidí otestováno a z toho nějakých 1200 lidí pozitivně a vydělíme mezi sebou, vyjde nám nějakých 16,6. A když bychom otestovali celou republiku tj. cca 10,5mil a vydělili zmíněnými 16,6 tak hned máme nějakých 632 530 nakažených. Je to sice spíš dost zhruba, ale vždycky je lepší pracovat s horší variantou. Takže proč si něco nalhávat, těch 500000 nakažených tu asi může být. Ono když se netestuje tak ty statistiky vypadají docela hezky.

Takže takhle to tu vedem

Veškerý šrumec teprve přijde :-)

I když většina lidí si tím projde a ani to nezaregistruje“

¨

A zde je článek –

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/pocet-nakazenych-koronavirem-je-mnohonasobne-vyssi-nez-jsou-potvrzene-pripady-40317753

 

Vláda opět plánuje co největší nakažení lidí?!!!!

Nyní hlavní hygienik plánuje inteligentní karanténu, ale dodává, že to je proto, aby mohli uvolnit karanténu! A to jsme teprve na začátku a on chce uvolnit karanténu a chce nakazit ještě více lidí?? Místo aby konečně nařídili 14 dní nebo doporučovanou 3 týdenní karanténu, tak to chce uvolnit?!!! Vysvětluje to tím, že se populace postupně promoří nákazou a během té doby se zdravotnictví připraví na nápor nemocných?!! To znamená že on plánuje nakažení lidí a dělá kroky, aby k tomu došlo?!!!! Tohle má být expert na pandemie a epidemiologii co chce nakazit co nejvíce lidí?!!!!

 

Co se stalo, že rádoby experti krizového štábu nedodržují základní postupy k zastavení nákazy?!! Jejich povinností je i prognostika vývoje a oni operují s tím, že si člověk postupně vybuduje imunitu?? O koronaviru se toho zatím moc neví, ale už se ví, a psal jsem to v předchozím článku, že to je uměle vyrobená biologická zbraň, ale ví, se že to zabíjí hlavně starší lidi, ale ani to už není pravda, protože zemřeli i mladí lidé bez jakýchkoli dalších chorob, navíc už experti varují, že nakažený a vyléčený člověk se pak může opět nakazit a následky jsou mnohem horší!! I takové případy už se objevily!!  Ale naši rádoby odborníci na pandemii už vědí vše a předpokládají že se nakazí lidí, vybudují si imunitu a tečka a vše je pohoda. A to, že zemře velké množství starých lidí je vůbec nezajímá?!! Žádná karanténa není stoprocentní a ani nařízení vlády, že důchodci mají vymezené hodiny v obchodech a zákaz vycházení ven tomu nezabrání!! Ten virus je už skoro všude, tak jako to bylo v Číně !!!

Mnoho lidí nyní diskutuje o tom, že naše vláda asi dostala nějaké příkazy z Německa a Bruselu, že se kola fabrik musí točit a německé peněženky musí být plné a proto chtějí nyní uvolnit karanténu?!! Hodně lidí už podezřívá estébáka Babiše, že dělá rozhodnutí a zákazy a otroci ze zahraničí co makají v jeho fabrikách se to netýká!! Dělal někdo kontrolu v Babišových fabrikách a firmách, kolik je tam cizinců, jak jsou chráněni, a jaké hygienické předpisy se tam dodržují, protože pracují v potravinářství a to je přímá hrozba v případě pandemie??

A zde je k tomu další komentář“

„Helena Vetešníková, Litvínov -Dnes 18:44

Dobrý den, aktuálně všem na vědomí informace, na zarážku UNIPETROLu Litvínov v termínu od 6. 4. 2020 do června 2020, má _ na území města Litvínova, Mostu a přilehlých obcí _ přicestovat cca 1500 zahraničních dělníků, kdy někteří z nich již jsou na území našich měst, a to i přes současnou vyhrocenou situaci a vládou vyhlášenému stavu nouze. Prosím, co tomu říká zbytek národa? Vyjádření k této situaci také očekáváme od kompetentních orgánů do 31. 3. 2020. Níže některé odkazy.

https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/chemicka-litvinov-testovani-cizinci-20200321.html?fbclid=IwAR30JMK_L-mWa_12d2ZVMNiqPKc4BnEVUxbXI1aodD5uOZyq3YBYjl8bx6g

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3057191894291587&set=pcb.497083524306049&type=3&theater&ifg=1

 

Zdravotnické pomůcky a zařízení

Jsme ve válečném stavu s koronavirem, toto neustále vykřikuje vláda. Ale ve válečném stavu platí úplně jiná pravidla a v případě smrtící epidemie má vláda povinnost a úkol zajistit dostatek prostředků pro boj s nákazou a to znamená i zmobilizovat domácí výrobu. U nás máme pár firem, které vyrábějí roušky a jsou schopny vyrábět i nanofiltry, ale od počátku to vládu nenapadlo?!!! |Vláda se dovolává na to, že je nakupuje z Číny ve velkém množství a že naše firmy toto množství nedokáže vyrobit. Pak si lidé začali sami šít roušky. Ale to je základní povinnost aby zajistila i  VÝROBU PROSTŘEDKŮ!!

Brněnská firma vymyslela masky, které zachytí a zahubí koronavirus. Nabídnout je chce v polovině dubna

Zdroj: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/brnenska-firma-vymyslela-masky-ktere-zachyti-a-zahubi-koronavirus-nabidnout-je-chce-v-polovine-dubna.A200317_112839_firmy-trhy_sei?

 

Proč vláda hned od začátku nezajistila výrobu roušek v našich textilkách a fabrikách?!!! Protože jim jde hlavně o prachy a zisky a ne o zdraví občanů!! Zdraví a životy má být n prvním místě!! Ale pro psychopaty ve vládě je na prvním místě zisk a peníze!

Ale zde je problém globalizace a nejen u nás.

Europoslanec Ivan David (SPD) se ve svém příspěvku na Facebooku mimo jiné vyjádřil k řecko-tureckým hranicím či ke globalizaci. Samozřejmě, že byla řeč i o pandemii koronaviru.

„V minulých dnech evidovala Itálie více než 6 tisíc obětí, které podlehly koronaviru. Číslo bohužel každou hodinou roste. Většina z nich zemřela zbytečně. Bylo možné je zachránit, pokud by v zemi byl dostatek přístrojů na mimotělní okysličování krve, nebo umělých plicních ventilátorů. Itálie přitom není žádnou rozvojovou zemí. V zemí sídlí řada výrobců špičkové techniky. Stačí si vzpomenout na Ferrari. Přímo v Lombardii, která je koronavirem nejvíce zasažená, je továrna na výrobu membránových přístrojů na mimotělní okysličení krve. Měsíčně by byla schopná vyrobit 2 tisíce kusů. Od přelomu roku bohužel nevyrábí. Chybí jí plastové díly, jejichž výroba byla přesunuta do Asie. Dlouhé týdny od externího dodavatele žádné součástky nepřišly. Jde o díly za pár euro centů za kus,“ míní David.

„Podobné je to i s přístroji na umělou plicní ventilaci. V továrně v Miláně, která jich za normálních okolností vyrobí tisíce týdně, od ledna stojí výroba. Opět kvůli chybějícím dodávkám součástek, jejichž výroba byla přesunuta do Asie. V tomto případě jde o pryžové součástky, jejichž výroba byla přesunuta do Asie kvůli tomu, aby výrobce nemusel plnit přísné ekologické normy EU,“ dodal s tím, že většina mrtvých v Itálii kvůli koronaviru jsou oběti globalizace.

„Mohli přežít, pokud by jim byla poskytnuta umělá plicní ventilace nebo v kritickém okamžiku boje s chorobou mimotělní okysličení krve. Umělých plicních ventilací je v Itálii nedostatek. Lékaři musí vybírat pacienty, kterým bude podpora životních funkcí poskytnuta, jako za války na frontě. Lidé, na něž se kvůli nedostatku přístrojů, nedostane umírají strašlivou smrtí. Utopí se v zánětlivé tekutině, která jim zaplaví plicní sklípky. Většina těch, kteří koronavirus přežili, byla zachráněna jen díky tomu, že jim byla včas poskytnuta vnější podpora dýchání. Jejich organismus získal více času se s virem vypořádat. Technicky už nejsme ve středověku, kdy si např. s morem nebo cholerou nevěděli rady a neměli na ně léky. Několik medikamentů na koronavirus už bylo úspěšně nasazeno. Známě i technické prostředky jak postižené zachránit. Lidé přesto umírají. Na hamižnost nadnárodních korporací, které přesouvají výrobu do zemí s levnou pracovní silou nebo s méně přísnými výrobními předpisy. Jejich smrtí jsou vinni především nejvyšší představitelé EU, kteří svojí obchodní a celní politikou přesun výrob z Evropy do Asie umožňují,“ uzavřel tento příspěvek.

Zdroj - https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/EU-muze-za-bolestivou-smrt-Ivan-David-sepsal-treskuty-text-o-viru-A-druhy-o-migrantech-v-Recku-618266

 

 

Vláda má povinnost v krizové situaci povinnost zajistit klíčové zdroje a odvětví a klíčové faktory jako elektrárny apod. Armáda musí hlídat a zajistit plynulý provoz elektrické energie, plynu a dalších prostředků, i v případě, že by došlo k onemocnění personálu! Za toto odpovídá armáda v době ohrožení státu a pandemie. Ale to se neděje a dnes se dozvídáme, že elektrárny teprve dnes  přemýšlí, že vytvoří týmy pracovníků, pro případ, že by došlo k nákaze !!!

Problém bude nejspíše v tom, že naše armáda nestačí hlídat hranice, zajistit logistiku zdr materiálu z letiště a ještě hlídat elektrárny apod.

 

Můžeme být jen rádi, že se nám podařilo dovézt nějaký zdravotnický materiál z Číny a to hlavně díky našemu prezidentovi Zemanovi, který má stále dobré kontakty. A pamatujete jak ho demožumpa a duševní mrzáci jako je pornoherec a duševně nemocný Janda a další úchyláci a feťáci obviňovali jako čínského špiona?  Dnes máme většinu roušek a respirátorů z Číny  místo vděku a spolupráce se opět objevují zoufalci, kteří stále útočí na Čínu a bohužel je do toho zapojená i naše BIS na kterou už si veřejně stěžuje a nadává čím dál více lidí na internetu.

 

Staré úsloví praví, že štěstí přeje připraveným, a o jeho pravdivosti se mohli přesvědčit ti, kdo si ochranné pomůcky pořídili v předstihu. Ale podle zjištění několika českých médií lékárny v Čechách v lednu a v únoru vykupovali Číňané, aby ochranné pomůcky odeslali do své domoviny. A v březnu v tomto směru vládu údajně varovala BIS. Nad touto zprávou a „čínskou vypočítavostí“ už se stihlo pár osobností pohoršit. A Jan Hamáček se zeptal, zda tedy kvůli tomu má otočit letadla z Číny.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-K-ndy-novinarsky-k-urva-Cina-Kavarnici-pustili-info-od-BIS-Je-krik-a-ulevil-si-i-Hamacek-618240

 

Zde je opět výstižný komentář:

„Statisíce roušek, respirátorů či ochranných plášťů , Žluťas, 25.03.2020 10:50:18

nyní v Česku kriticky chybí a Ministerstvo zdravotnictví se je naopak pokouší nakoupit v Číně? --- Pokouší? Vždyť už nakoupili...a letecky k nám byly přepraveny milióny kusů, a budou přepraveny další milióny... A že s tím vykupováním lékáren BISka vyrukovala až teď? --- Pokud je informace o výkupu lékáren Číňany pravdivá, a jednalo se o statisíce kusů, opravdu by mě zajímalo, proč se nepokusili včas o nějaké protiopatření, a celé to na mne působí jako ubohý pokus pošpinit Čínu - tu Čínu, pro kterou bylo u nás začátkem roku sesbíráno devět tun zdravotnického materiálu, z něhož většinu Čína neodebrala a ponechala u nás, s tím, že ten materiál potřebujeme více, než oni... A jak to vlastně dopadlo s materiálem pro několik zemí, které ukradlo Německo - to je v pohodě, klídek, ticho po pěšině?

 

EU pro nás nehnula ani prstem od začátku a naopak kritizovala, že jednotlivé státy začaly uzavírat kvůli koronaviru své hranice !!!

A v této těžké a nebezpečné době by měli lidé spolupracovat a pomáhat si. Ale bohužel duševní mrzáci stále útočí na Rusko a na Čínu !! To se děje na novinky.cz a všech Bakalových médiích!! A právě v tuto dobu je tato aktivita protiruských a protičínských mrzáků  PŘÍMÝM OHROŽENÍM BEZPEČNOSTI STÁDU!!! Itálie už dva týdny zoufale žádá o pomoc a posily lékařů a zdravotních sester a materiálu, protože nemocnice jsou přeplněné a místní krematoria nestíhají spalovat mrtvoly. Ale EU nehnula ani prstem!!!! Místo toho Rusko, Čína a Kuba vyslala své zdravotnické tým, lékaře a experty do Itálie na pomoc. Zrovna ty země, které jsou trnem v oku eurofašistické a prozápadní EU !!! Tedy v tuto krizovou a velmi těžkou dobu je opravdu trestuhodně jakékoli vyvolávání napětí proti Rusku a Číně a dalším státům. V případě, že u nás bude situace jako v Itálii, tak se na nás tyto státy vyprdnou a budeme v tom sami!! V tuto chvíli jsou úchyláci a duševní mrzáci, kteří kritizují Rusko a Čínu přímým ohrožením bezpečnosti státu!!! A podílejí se na to seznam.cz a a další média

 

Zde je k tomu další výstižný komentář:

„kdo šíří poplašné zprávy: Seznam.cz, Novinky, Stream.cz, byly odkoupeny AMERICKOU firmou Tiger Holding Four( která patří Sorosovi) za 1,7miliardy korun. Proto tak silná propaganda proti Rusku a prezidentovi Zemanovi a premiírovi Babišovi! Oficiálními vlastníky Czech Media Invest, kam patří i Blesk, jsou dvě offshorové společnosti: holandská Gruenberg Investment B.V. a britská Interscope Limited, které obě vlastní Soros..................Dámský krejčí Zdeněk Bakala rozšířil své vydavatelské aktivity na tuzemském trhu. Jím ovládaná společnost Economia (vydavatel IHNED.cz, Hospodářských novin, Reflexu, Respektu, Forum 24 a dalších titulů) koupila Centrum Holdings. Ten v Česku provozuje zpravodajský server Aktuálně.cz, internetové portály Centrum a Atlas. Navíc ovládá i ČT.

 

Na internetu už se šíří informace o estébákovi Babišovi viz tento:

„Který estébák? Já jich znám: Agent StB Havel (tomis), prezident, zvolený komunisty ( člen KSČ 1962 – 1966), agent StB Dienstbier st. ministr, Jan Ruml (pastýř) ministr vnitra, poté další agenti StB - ministři Vondra, Kocáb (MUK ve službách KGB), potom umělec Bartoška (Narcis), Přeučil (Klaun), JanTříska, Kavan (Kato), europoslanec za TOP 3% Štětina (Plavec), kandidáti na prezidenta agent StB pedofil Drahoš (BAS) a agent StB Horáček (Sázkař), atd.

Do „Babišovy“ kliniky šly mimořádné peníze z VZP. A kontrola ukázala i další pochybení

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/do-babisovy-kliniky-sly-mimoradne-penize-z-vzp-a-kontrola-ukazala-i-dalsi-pochybeni-92032?fbclid=IwAR0J7KD366Ouk1J7w5DDaHKwu6qL63J3-0mfbHYBhp4ZnXHxXHf9uelkfxc

 

„Milé ovce !!!, Ing.McD, 26.03.2020 15:05:08

Tak - milí spekulanti - za prvé : za všechny obchody z Číny dostáváte 5% provize. Proto nyní vše z Číny!!! Za druhé : největší výrobce denaturovaného lihu na dezinfekce je Andrej B.- Ethanol energy a.s., Vrdy u Čáslavi, čerstvě největší výrobce dezinfekce a budoucí výrobce potravinářského lihu.Už vidím ty zástupy... kontrolorů na evidenci zásob kvůli spotřební dani....“

Plukovník Prymula zas hrozí ?????, Beobachter, 26.03.2020 14:53:55

Ne nadarmo se mu v Hradci říkalo Napoleon a byl nenáviděn. Kolikrát za poslední měsíc jeho přičinlivá dcerka pendlovala mezi Hradcem a Floridou ???????? Ještě, že ho říšská kancléřka postavila do pozoru. A já na něj mohu dělat fffaaakkkáááááááááčččč !!!!!! Kašlu na tebe, plukovníku.

 

A nyní k hlavnímu epidemiologovi Prymulovi

Tento článek je z roku 2016

Předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP a současně ředitel státní Fakultní nemocnice Hradec Králové profesor Roman Prymula je placen farmaceutickými firmami. Radí jim a provádí pro ně klinické studie. Není to ve světě zase tak nezvyklé. Způsob, jakým tak činí a částky, které od farmaceutických společností inkasuje rodinná firma Biovomed, formálně vlastněná jeho dcerou, však vyvolávají pochybnosti. Je zhruba jedenáct miliónů korun ročně pro otce a dceru za klinické studie přiměřenou odměnou za poskytnuté služby, nebo si farmaceutičtí giganti GlaxoSmitkline a Sanofi kupují u profesora Prymuly ještě něco navíc? Zdravotnický deník oslovil experty z oblasti vakcinologie a farmaceutického byznysu, kteří do jednoho odmítali zveřejnit svou identitu, ale většinově se shodli na tom, že je profesor Prymula mocný muž, jenž má na klinické studie v oblasti vakcín v Česku téměř monopol. Současně byl minimálně v posledních deseti letech u všech zásadních diskusí a rozhodnutí, které se týkají očkování. Problém není v kvalitě studií nebo v odborné erudici profesora Prymuly. Nepřijatelná je koncentrace jeho rolí, funkcí a tím i moci a peněz. Kauza může mít nepříznivý dopad na důvěryhodnost očkování v Česku.

Zdroj:

https://www.zdravotnickydenik.cz/2016/06/miliony-ve-viru-konfliktu-zajmu-vrchniho-vakcinologa-profesora-prymuly/?fbclid=IwAR3w4nzackxAg7utb6ilq-kH1z3YkxXEnsVCCqdctGvJgTwhEXCuH_-XPjE

Komentáře -

PRYMULO, SARS 2 COVID-19, 26. 3. 2020 21:48:41

již přestaň s těmi nesmyli že nějakých ubohých 2.000 lůžek je dostačujících. Nebude dostačujících ani 6.000 takových to lůžek pro 10.000.000 populace. Krom toho ty lůžka nejsou na jednom místě stejně jako lidé. Někde máš těch lůžek deset a na druhé straně republice padesát. To budeš ty zaintubované chudáky převážel přes celou republiku co ? Co to neustále předvádíš za zhovadilosti, ty nevidíš co se děje ve světě. Třebas odborníci ale opravdu odborníci z USA tvrdí že jen v 8.000.000 New Yorku bude nakaženo na 4.000.000 občanů. Prymulo pusť k tomu vážně odborníky.

Re: Re: PRYMULO, SARS 2 COVID-19, 26. 3. 2020 21:58:23

Ten člověk ví prd a přesvědčil mě již o tom né jednou. Hned poprvé když tvrdil že 10.000 roušek v hmotných rezervách a to již těsně před tou epidemií je dostačující. Ten člověk jen žvaní a žvaní stále jen pitomosti. Asi jako když tvrdil že až se bude trasovat tou moderní metodou tak ty místa setkání bude dezinfikovat. Ale on nebyl ještě ani schopen nechat vydezinfikovat jedinou obec na Olomocku zasaženou tou karanténou, je to pouťový mluvka.

 

 

Cože? Koluje tento text o Romanu Prymulovi. Autora dobře znáte

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Coze-Koluje-tento-text-o-Romanu-Prymulovi-Autora-dobre-znate-618385

„Ptačí, prasečí jako "fake epidemie" a dnešní skutečná pandemie , josefek, 26.03.2020 12:48:43

MUDr. David Rath již jako opoziční poslanec 21.7.2009 prohlásil; „Prasečí chřipka je mediální bublina, nákupy antivirotik jsou zbytečné“ (domaci.ihned.cz/c1-37848400-rath-praseci-chripka-je-medialni-bublina-nakupy-antivirotik-jsou-zbytecne ), když dříve z pozice ministra zdravotnictví (16.9 2006) zrušil tendr na nákup vakcíny proti ptačí chřipce.(aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=238927 ). Jiný názor než MUDr. Rath měl dokonce až o čtyři měsíce později- "když po bitvě mohl být již generál" (27.listopadu 2009) přední český odborník na vakcíny MUDr. Roman Prymula, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ten tehdy prohlásil; „Pokud by byl průběh mírný jako dosud, očkovat bychom ani nemuseli. Pandemie nikdy neskončí jednou vlnou, a druhá vlna bývá závažnější. Dnes už se ukazuje, že průběh pandemické prasečí chřipky je závažnější než chřipky sezonní. Může se ale stát, že příznaky budou výraznější a procento těžkých průběhů se zvýší. Přijdou další vlny pandemie. Pandemie nikdy neskončí jednou vlnou a druhá vlna bývá závažnější“- konec citátu. Nu a za dalších cca 40 dní !!! celé to „prasečí lhaní“ ukončil (8.1. 2010) přední německý odborník Wolfgang Wodarg, šéf ochrany zdraví při Radě Evropy. Ten prohlásil, že se jednalo o „mylnou pandemii“,tlačenou farmaceutickými firmami a že se jedná o jeden z největších lékařských skandálů století. Takže Rath jako praktický lékař ušetřil ČR stamiliony Kč a Primula jako lékař-odborník chtěl očkovat a finance utrácet ?“

Takže o koronaviru toho moc nevíme a stále mutuje a tenhle epidemiolog Vesmíru Prymula už ví jak to bude a chce zamořit celou republiku?!!! To je do nebe volající idiot a zločinec!!!! Stačí se podívat kolik mrtvých bylo v Číně. Takže zločinec Prymula tím podporuje a páchá smrt hlavně starých lidí, kteří jsou nejvíce náchylní!!!!

Epidemiolog: Musíme se tím promořit. Školy? To nebylo dobré řešení

25.03.2020 22:29

Epidemiolog Rostislav Maďar predikuje vývoj koronavirové infekce – to nejhorší prý máme už za sebou. Teď bude rozhodující, jak situaci po uvolnění karantény a dalších opatření zvládne Babišův kabinet, jehož kroky v této krizi schvaluje. Zároveň upozorňuje, že koronavirus tu s námi bude zřejmě stále, je proto prý třeba, aby populaci promořil a společnost získala imunitu. V rozhovoru pro Reflex.cz hovořil ale také o tom, jaká omezení by bylo vhodné držet delší dobu a která by nám naopak uškodila, pokud by se včas nezrušila.

Zdroj –

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Epidemiolog-Musime-se-tim-promorit-Skoly-To-nebylo-dobre-reseni-618337

komentář – „Všichni kdo hlásají promoření společnosti virem,, isa.labella, 26.03.2020 10:41:44

jsou regulérní zločinci!! Západ a Amerika podcenily preventivní opatření a nyní musí dělat z nouze cnost! Tento genocidní názor má vést ke zeštíhlení společnosti,dopadnout má především na nejslabší články společnosti,kdežto špičky budou pěkně někde v závětří bezpečně chráněni! Pro naši zemi s malým počtem obyvatel by to mohlo mít nedozírné následky!! SVÉ OBČANY MUSÍME DŮSLEDNĚ CHRÁNIT!!


!!!! Viat národe To nečekali. Na plicní ventilátory vybrali 10 milionů, za jediný den, SARS 2 COVID-19, 27.03.2020 14:21:40

Sbírku ve čtvrtek vyhlásila platforma COVID19CZ, jejím cílem bylo vybrat peníze na prvních 100 kusů plicních ventilátorů. Peníze se podařilo vybrat během rekordních 24 hodin, přispělo do ní více než sedm tisíc lidí Ventilátorů na trhu není dostatek a jeden stojí více než půl milionu korun. Náklady CoroVentu se podařilo snížit zhruba na pětinu ceny, vyjde tak na 100 000 korun. Celý bude vyrobený v Česku. Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-plicni-ventilatory-covid19cz-zdravotnictvi-pandemie.A200327_111708_domaci_linv

Re: !!!! Viat národe To nečekali. Na plicní ventilátory vybrali 10 milionů, za jediný den, SARS 2 COVID-19, 27.03.2020 14:22:24

Prymulo rezignuj a to hned !!!! Prymula bude ty ventilátory nakupovat za 600.000,- za kus a prý možná ještě dráže, to je hnus Prymulo. Tito naší ušlechtilí občané to budou produkovat za zlomek tvé ceny a to 100.000,- a lidé národ se na ně musel opět složit sám. Asi pro to že by ti z toho nic nekáplo že, fuj to je odporné. Národe vykopejme tuto vládu která nám sem importuje koronavirus z Německa.

 

VIDEO + ROZHOVOR. Česká molekulární bioložka podrobně vysvětlila, proč zastává názor, že Coronavirus vznikl v laboratoři,, *Stalingrad*, 26.03.2020 12:05:23

ale v USA se kvůli tomu strhl poprask do takové míry, že na serveru Nature Medicine se objevil text, který se snaží tvrzení vyvrátit s odkazem, že jde o přirozenou mutaci! Na začátku analýzy je plné vyvrácení, na konci už se ale mluví pouze o nízké plausibilitě a o potřebě nasbírat více dat o tom, jak to tedy doopravdy je! MUDr. Soňa Peková odhalila příliš nepohodlnou pravdu a obyčejným lidem ve videu vysvětlila věci, které měly asi zůstat laické veřejnosti natrvalo zapovězeny! VÍCE ZDE

 

pokec24.cz/nezarazene/ceska-molekularni-biolozka-podrobne-vysvetlila-proc-zastava-nazor-ze-coronavirus-vznikl-v-laboratori/

Ředitel CDC přiznal před americkým kongresem, že v USA umírali lidé na Coronavirus dlouho předtím, než virus propukl v Číně. Pěkné video ,doporučuji! www.cz/news/video-reditel-cdc-priznal-pred-americkym-kongresem-ze-v-usa-umirali-lide-na-coronavirus-dlouho-predtim-nez-virus-propukl-v-cine-ceska-spickova-biolozka-v-rozhovoru-sokovala-kdyz-potvrdila-info/

 

 

 

VLÁDA ZAMLČELA, ŽE MÁ ZÁKONNOU POVINNOST HRADIT ŠKODY ZA MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

 

MARTIN PRÁŠEK

A divím, se ,že to nevyšťourali ani novináři. Vláda vyhlásila na území ČR řadu krizových opatření dle tzv krizového zákona . Tím pádem řekla ono pověstné A. Zapoměla podle téhož zákona, ovšem dodat i to neméně pověstné B.

V sobotu v brzkých ranních hodinách vydala vláda následující usnesení:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 14. března 2020 č. 211

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona

Vláda

I. z a k a z u j e

s účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,

kde se přímo odvolává na tzv. Krizový zákon.

Přestože otázka zajištění pouhé existence postižených firem nebyla v usnesení řešena, existoval již před tím program půjček pro postižené podnikatele

Na takzvaný program COVID nedosáhne každý. Minimální výše úvěru 500 000 Kč a je to pořád úvěr, který musí firma splatit. A pouze na DVA roky, tedy minimální splátka přes 20 000 měsíčně. Pro malé firmy a řivnostníky nedosažitelné a nereálné. Pomoc jen pro ty velké.(jako obvykle)

Fráze o tom, jak budou snižovat hranice půjčky a přesouvat peníze, už z úst vlády zazněly. Vláda by samozřejmě chtěla, aby si podnikatelé PŮJČILI na to , co ona sama musí platit ze zákona. Proto o tom mlčí.

Zákon č. 240/2000 Sb. (Krizový zákon) ovšem mluví jasně, cituji:

§ 36

NÁHRADA ŠKODY

(1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.

(2) Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v době vzniku škody.

(4) Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.

(5) Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případech hodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

Podtrženo, sečteno: Je faktem je, že vláda má zákonnou povinnost Vaše škody nahradit! . Ano, bude to mnoho žádostí a velké částky, takže věřím, že by se této odpovědnosti ráda zbavila. Ale nemůže se vyzout ze zodpovědnosti!

Takže vážení. Utrpěli jste uzavřením provozoven škodu, které jste nemohli předejít? Musíte si připravit podklady pro její prokázání.

1: Udělejte inventuru zkaženého zboží. Zkatalogizujte, nafoťte, nechte si protokol potvrdit svědky.

2: Vyčleňte si faktury a dodací listy za ono zboží.

S prokázáním škod na tržbách to bude horší, nicméně:

3: Připravte si objednávky, rozpočty a bilance zrušených akcí, zálohy, které musíte vracet etc.

4: Vzhledem k EET bude pravděpodobně možné prokázat i ztrátu v tržbách, a vykázat ji jako škodu. Takže budete muset udělat ekonomickou bilanci za loňské období, doložit dodáky a tržby za stejný časový úsek loni a tvrdit, že letos by to bylo minimálně stejné. Ale dá se očekávat, že se budou kroutit jak žížaly na rozpálených kamnech.

5: Tuto žádost o odškodnění odeslat orgánu, jehož rozhodnutím škoda vznikla (Vládě ČR). A předpokládám, že existují nějaké správní lhůty…

A doufat , neboť všichni víme jak u nás právo funguje…

PS: Je možné, že v době vyhlašování oněch krizových opatření vláda o této své povinnosti prostě NEVĚDĚLA ? Každopádně, jsem zvědav na premiérovu reakci..

 

Zdroj:

https://pravyprostor.cz/vlada-zamlcela-ze-ma-zakonnou-povinnost-hradit-skody-za-mimoradna-opatreni/?fbclid=IwAR1uAWguwF7yfgwDfgkqCRH8s8n7j8VfDBBCKbpuuPdoeK9XLUxlVGfuSYc

 

 

Protektorát Čechy Morava a ČR jako Německý protektorát ?

 

Přísná karanténa musí sloužit k tomu, aby se co nejvíce snížil přenos nákazy koronavirem. Proto u nás zavřeli po dlouhé době hranice, ale zase polovičaté řešení, protože dovolili lidem (pendlerům), cestovat do zahraničí za prací a zpět a tím dále šířit nákazu, což se následně potvrdilo. Pak  vydala vláda nařízení, že pendleři mohou vycestovat do zahraničí za prací, ale po návratu musí do nařízené karantény, a mohou si po dobu minimálně 3 týdnů sehnat v zahraničí ubytování a zůstat tam.

Ale dnes stačil telefonát od euronacistické vůdkyně Merkelové a Babiš s Prymulou srazili podpatky a museli povolit pendlery, kteří pracují v Německých zdravotnických zařízeních pod. Talže tyto osoby se opět mohou vrátit nakaženi a rozšiřovat nákazu zde, to za prvé. A za druhé se najednou každý ptá, proč Německému protektorátu dovolujeme, zneužívat naší pracovní sílu, tím spíše ze zdravotnictví a přitom tyto zdravotnické síly potřebujeme u nás!!!

 

Zde je článek a cituji :

Čeští zdravotníci, sociální pracovníci a záchranáři nakonec mohou dál denně dojíždět do zaměstnání v Německu a Rakousku. Hrozící nucený pobyt v zahraničí a následnou karanténu pomohl zažehnat tlak německých a rakouských politiků.

Opatření vystrašilo zejména německé a rakouské nemocnice a pečovatelské instituce. Obávaly se, že čeští zaměstnanci zůstanou doma, a budou tak chybět právě v náročném období boje s pandemií. Politici z Německa i Rakouska se proto snažili přesvědčit premiéra Andreje Babiše, aby vláda omezení nezpřísňovala aspoň pro tyto zaměstnance.

Jak zjistily Seznam Zprávy, Babiše pomohl přesvědčit také telefonát od německé kancléřky Angely Merkelové. Vládní úřady obou zemí sice o této komunikaci neinformovaly, redakci ji nicméně potvrdilo několik zdrojů z Ministerstva vnitra a diplomacie.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/primluva-od-merkelove-babis-ulehcil-pendlerum-i-diky-nemecke-kanclerce-95974?seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

A jak je známo, vše se vším souvisí a tak vláda dnes udělali výjimku a vyjmula z karantény některé provozovatele hotelů a některých ubytovacích zařízení. A hádejte proč. Aby sem mohli jezdit cizinci za prací!!! To je karanténa, co ?? A kdo zde potřebuje zahraniční pracovníky, co zde budou roznášet koronavirus?? Přece babišovy otrokářské fabriky, kde makají Ukrajinci, Mongolci apod!! A kdo bude kontrolovat tyto zahraniční pracovníky, kteří sem pojedou na koronavirus?!! Pro Čechy platí karanténa při pobytu v zahraničí a pro zahraniční pracovníky to bude jak !!!!

Babiš si s námi vytřel ...! Zlom: Vztek odpůrců vlády. Peníze a změna opatření. Bude to mít dohru. Ale padlo i, že se má přitvrdit

V tichosti. Tak vláda v pondělí schválila změnu režimu karantény a uzavření obchodů. Pro podnikatele to však znamená mnoho. Vláda totiž místo krizového zákona použila zákon o ochraně veřejného zdraví, což by znamenalo, že podnikatelé podle Babišových odpůrců přicházejí o možnost náhrady škody. Píše o tom server Seznam Zprávy. Novinář Jan Jetmar hovoří v té souvislosti o tom, že premiér Babiš si s námi vytřel ...

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Babis-si-s-nami-vytrel-Zlom-Vztek-odpurcu-vlady-Penize-a-zmena-opatreni-Bude-to-mit-dohru-Ale-padlo-i-ze-se-ma-pritvrdit-618373

Zde je k tomu komentář:

celoživotně hloupý stebácký kamuflážník si myslí, MOTYLE, 26.03.2020 11:22:01

že muže mávat s osvč jako se svými vybagrovanými voliči či Mongolci zaměstnanými v agroferu ,opravdu nemůže těch žalob bude jako máku a nepočítám,žaloby pozůstalých po mrtvých diky Burešové laxnosti s opatřeními proti koroně